3 bước thiết lập phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến miễn phí hiện nay

Một doanh nghiệp trong thời kì khởi nghiệp (startup) với số lượng nhân sự vài chục người hay đã hoạt động lâu năm với số lượng lên đến vài trăm người thì cũng đều cần có một lộ trình phù hợp để có thể thiết lập phần mềm nhân sự AZZA. Có thể thấy, ứng dụng một giải pháp công nghệ quản lý cũng là một bước cải tiến vượt bậc trong việc tổ chức và quản lý nhân sự đối với một công ty hay doanh nghiệp.

Cũng như trong bất kì dự án nào, để có được xác suất thành công cao, chúng ta cần phải lấy lợi ích của người lao động lên hàng đầu; trong đó lãnh đạo, người quản lý nhân sự và người tư vấn là những người cung cấp dịch vụ. Vì vậy, điều kiện thiết yếu nhất để một dự án có thể thành công đó là sự thấu hiểu, ủng hộ của nhân viên và sự tích cực trong thái độ làm việc.

3 câu hỏi cơ bản mà nhân viên mong muốn câu trả lời nhất đó là?

  1. Tôi là ai trong công ty? (vai trò, trách nhiệm, quyền hạn)
  2. Công ty mang lại cho tôi lợi ích gì? (lương thưởng, phúc lợi và sự tôn trọng, ghi nhận)
  3. Mục tiêu mà tôi cần đạt được? (năng lực thể hiện và mục tiêu hoàn thành)

Qua đó, quá trình cải tiến và thiết lập phần mềm nhân sự AZZA được chia thành 3 bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn hóa tổ chức công việc

Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, tên gọi , chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban, bảo đảm tính nhất quán và phù hợp với mô hình chiến lược kinh doanh.

Phân biệt rõ từng loại công việc cũng như chức danh, quyền hạn mỗi bộ phận trong cơ cấu tổ chức, soạn thảo mô tả công việc.

Phân công đến từng nhân viên theo mô tả công việc, phân cấp quản lý.

Thiết lập trong phần mềm nhân sự AZZA các nguyên tắc, quy trình tự động phê duyệt công việc, quyết định nghỉ phép, công tác, thêm giờ, tính công, tính lương.

Bước 2: Thiết lâp, cải tiến chính sách đãi ngộ – tiền lương

Xác định kết cấu thu nhập và tỷ lệ tiền lương cố định, lương năng suất, thưởng hàng năm, phụ cấp, phúc lợi, chính sách góp vốn ưu đãi, thưởng cổ phần cho từng loại lao động.

Đánh giá giá trị công việc bằng cách áp dụng phương pháp trả lương (3P), thiết kế thang lương và nguyên tắc trả lương đảm bảo cạnh tranh, công bằng và khuyến khích năng suất lao động.

Soạn thảo điều chỉnh cơ chế trả lương một cách minh bạch, rõ ràng, phù hợp với từng người lao động.

Thiết lập trong phần mềm nhân sự AZZA các kì lương, thành phần, công thức tính lương, thưởng… và áp dụng cho các thành phần lao động để có thể tự động tính lương.

Bước 3: Thiết lập mục tiêu, đánh giá và phát triển năng lực người lao động

Tìm hiểu và xác định được phương pháp quản lý công việc và đánh giá kết quả hoàn thành công việc như: theo mục tiêu (KPIs Balance Scorecard) hay theo năng lực hành vi (competency & behavior) hay kết hợp cả hai. Phân cấp đánh giá theo quản lý trực tuyến hoặc theo nhóm 360 độ? Lựa chọn kỳ đánh giá tháng/quý/năm và khung điểm, trọng số gắn cho từng nhân viên và những người đánh giá để tự động ra kết quả theo BSC.

Sau đó, cần áp dụng các mục tiêu KPIs, tiêu chuẩn năng lực của phần mềm quản lý nhân sự AZZA và gắn cho từng loại công việc phù hợp với mục tiêu chiến lược, mô tả công việc của công ty.

Tìm tòi thêm những mẫu quy định quản lý thực hiện công việc và đánh giá kết quả của nhân viên từ phần mềm nhân sự AZZA, điều chỉnh và áp dụng để người quản lý và nhân viên nắm rõ thực hiện.

Liên hệ trực tiếp với bộ phận tư vấn nhân sự của AZZA để được chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ bất kể lúc nào trong quá trình cải tiến và đồng bộ hệ thống quản lý nhân sự.

Leave A Comment