Latest Posts

5 giải pháp toàn diện cho phần mềm nhân sự AZZA

Phần mềm nhân sự AZZA chính là lời giải cho bài toán làm thế nào để triển khai một hệ thống đánh giá nhanh nhất, gắn kết được mọi nhân viên tích cực tham gia, phản ánh một cách khách quan kết quả công việc của từng người, phù hợp với mục tiêu chiến lược […]

Báo cáo đi muộn về sớm

Để xuất báo cáo đi muộn về sớm, bạn  chọn tab  hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấm  để xuất ra báo cáo đi muộn về sớm của nhân viên trong tháng. Bảng báo cáo […]

Hiệu quả sử dụng phần mềm chấm công online

Phần mềm chấm công có tác dụng gì? Hiệu quả sử dụng của phần mềm chấm công là gì? 1 số doanh nghiệp điển hình đang sử dụng phần mềm chấm công AZZA. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết dưới đây . >> Tổng quan về hệ thống […]

Giới thiệu về phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công và một phân hệ trong phần mềm quản trị nhân sự AZZA. Để biết được phần mềm chấm công, đầu tiên ta phải nắm rõ được máy chấm công và nguyên lý hoạt động của máy chấm công. >> Tổng quan về hệ thống chấm công >> Hiệu quả sử dụng […]