Các thông tin cơ bản về quản lý quan hệ lao động tại Việt Nam

Quản lý quan hệ lao động tại Việt Nam và các thủ tục phải tuân thủ

– Thủ tục tuyển dụng: Nguyên tắc tuyển dụng, thông báo kế hoạch tuyển dụng, hồ sơ ứng viên…

– Thủ tục thiết lập quan hệ lao động: các dạng hợp đồng lao động, những điều khoản đặc biệt có trong hợp đồng, khai báo lao động, kê khai thuế TNCN

– Các Thủ tục khi thực hiện quan hệ lao động: tính tiền lương, tiền thưởng, tiền phúc lợi, đào tạo, luân chuyển, tạm ngưng…

– Các thủ tục khi muốn chấm dứt quan hệ lao động: kết thúc hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng, sa thải…

– Kỷ luật và giải quyết các tranh chấp: cảnh cáo, thu thập các chứng cứ kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp, hồ sơ pháp lý…

Một số lưu ý về nội quy lao động

– Các công ty, tổ chức có số lượng nhân sự từ 10 người trở lên bắt buộc phải đăng ký bộ nội quy lao động

– Nội quy lao động là sự áp dụng thực tiễn các quy định trong bộ luật lao động vào các trường hợp cụ thể của từng công ty, doanh nghiệp dành cho các trường hợp vi phạm kỉ luật lao động. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm để có hình thức kỉ luật tương ứng cũng như các khoản bồi thường cụ thể…

– Nội quy lao động vừa hướng dẫn người lao động tuân thủ và thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần vào lợi ích chung của doanh nghiệp; vừa ngăn chặn các hành vi cố ý vi phạm nội quy, gây xung đột nội bộ, các hành vi xấu gây thiệt hại đến tài sản, danh tiếng, lợi ích của doanh nghiệp. Đăng ký bộ nội quy lao động cũng là cách để người lao động bảo vệ quyền lợi của bản thân, bảo mật các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp

– Nếu như không đăng ký bộ nội quy lao động, bên phía doanh nghiệp hay tổ chức không thể thực hiện bất cứ biện pháp kỷ luật nào đối với người lao động, bên cạnh đó vẫn phải trả đủ tiền lương cho toàn bộ người làm ngay cả khi họ không hoàn thành công việc  được giao và cố ý gây thiệt hại cho bên phía sử dụng lao động.

Nội dung liên quan đến đăng ký thỏa ước lao động tập thể:

Mục đích đăng ký thỏa ước lao động tập thể nhằm làm rõ những chính sách về phúc lợi, những điều kiện người lao động sẽ được hưởng khi làm việc cho công ty, doanh nghiệp. Nội dung của bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể gồm:

– Việc làm và đảm bảo việc làm: những biện pháp đảm bảo việc làm cho người lao động, các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, các khoản trợ cấp, đào tạo nâng cao tay nghề, nguyên tắc – thời gian khi chuyển công tác tạm thời của người lao động

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: thời gian làm việc trong một ngày và trong tuần, phân công ca làm việc, thời gian nghỉ giải lao cho từng ngành nghề, quy định về ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ; nghỉ hàng năm; thời gian nghỉ cho việc riêng; quy định về làm thêm giờ…

– Tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp: lương trung bình theo tháng, trung bình theo ngày, trung bình theo giờ; lương tối thiểu; thang bảng lương của doanh nghiệp; giải pháp đảm bảo tiền lương thực tế; cách thức điều chỉnh tiền lương khi có sự biến động thị trường; quy định về trả lương; quy định về điều chỉnh đơn giá tiền lương; quy định nâng bậc lương; lương phụ cấp; thời gian trả lương theo tháng; thanh toán tiền nghỉ mỗi năm, tiền đi lại tàu xe; lương làm thêm giờ; tiền thưởng đột xuất, tiền thưởng hàng tháng, tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng chất lượng, tiền thưởng lợi nhuận; cách thức chi tiền thưởng theo quy chế

– Định mức lao động: những phương thức xây dựng định mức và áp dụng thử vào thực tế, ban hành và thay đổi định mức lao động; các kiểu định mức dành cho các kiểu lao động; những định mức trung bình; biện pháp xử lý nếu không hoàn thành định mức…

– An toàn lao động và vệ sinh lao động: những biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động; những tiêu chuẩn phòng hộ lao động và các phương tiện phòng hộ lao động; chế độ bồi dưỡng người lao động bằng hiện vật; giải pháp nâng cao điều kiện làm việc; nguyên tắc bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có quy chế kèm theo.

– Bảo hiểm xã hội: các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của phía sử dụng lao động và người lao động đối với việc đóng góp, kê khai, chi trả BHXH…

– Một số nội dung khác: trợ cấp ma chay – cưới hỏi; phụ cấp ăn giữa ca; khoản phúc lợi cho tập thể; giải quyết tranh chấp giữa người lao động…

Leave A Comment