Các văn phòng đại diện nước ngoài và quy định việc tuyển dụng lao động Việt Nam

Việt Nam là một trong những nước ở Đông Nam Á có tỷ lệ người đi xuất khẩu lao động lớn nhất. Chi phí lao động rẻ, ngành nghề đa dạng đã thúc đẩy các nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông… đặt các văn phòng đại diện ở Việt Nam để tuyển dụng lao động. Để đảm bảo quyền lợi của công dân Việt Nam làm việc tại nước ngoài và tránh hành vi lừa đảo của các công ty ma đối với người lao động, chính phủ đã ban hành nghị định quy định chi tiết về điều luật của Bộ lao động về việc tuyển dụng người lao động Việt Nam của các tổ chức, cá nhân có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Những quy định mà các văn phòng đại diện nước ngoài phải tuân thủ khi tuyển dụng người lao động Việt

Các tổ chức, cá nhân ngoài nước được phép tuyển dụng người lao động là công dân hợp pháp của Việt Nam, độ tuổi từ 18 trở lên, có khả năng lao động, có khả năng nhận thức và có đầy đủ hành vi nhân sự.

Khi có nhu cầu sử dụng lao động, văn phòng đại diện của nước ngoài phải có văn bản đề nghị tuyển dụng gửi đến cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc các trung tâm dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ lao động thương binh và xã hội lập nên.

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, các cơ quan và trung tâm việc làm có trách nhiệm giới thiệu người lao động Việt Nam cho các văn phòng nước ngoài. Nếu quá thời hạn đó mà các bên có thẩm quyền của địa phương không giới thiệu hay tuyển chọn được người thì các cá nhân tổ chức nước ngoài được phép tự tuyển dụng lao động Việt Nam.

Kể từ khi tuyển người thành công các văn phòng đại diện nước ngoài có thời hạn 7 ngày để gửi văn bản tuyển dụng kèm theo hợp đồng lao động đã ký kết với người Việt Nam lên Trung tâm giới thiệu việc làm cấp tỉnh.

Các văn phòng đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về việc tuyển dụng và sử dụng lao động lên các cơ quản lý có thẩm quyền 6 tháng, hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Các văn bản báo cáo, hợp đồng lao động phải rõ ràng minh bạch, các tổ chức cá nhân sử dụng lao động cần phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam; thực hiện đúng theo những gì hợp đồng kí kết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam.

Chi phí tuyển dụng lao động Việt Nam phát sinh theo quy định mới

Khi các trung tâm việc làm giới thiệu người lao động thành công cho văn phòng đại diện, mức phí quy định như sau:

– Lao động có bằng đại học trở lên: Mức phí 20% mức lương 1 tháng/ người

– Lao động có bằng cao đẳng trở lên: Mức phí 15% mức lương 1 tháng/ người

– Lao động có bằng trung cấp trở lên: Mức phí 15% mức lương 1 tháng/ người

Đối với trường hợp các văn phòng đại diện tự tuyển dụng lao động thành công và chỉ gửi văn bản lên Trung tâm việc làm, mức phí quy định là 5% mức lương 1 tháng/ người.

Leave A Comment