Thước đo trong Quản lý nhân sự – Bradford Factor

Trong mỗi doanh nghiệp, để có thể quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả thời gian làm việc, chúng ta phải sử dụng các chỉ số như: số ngày nghỉ việc trung bình, số ngày vắng mặt và thời gian sử dụng làm việc của mỗi nhân viên… Tuy nhiên, những chỉ số […]

Đòn bẩy kích thích động lực làm việc của nhân viên

Trong thời buổi cạnh tranh này, để tìm một công việc phù hợp và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lâu năm luôn là vấn đề nhức nhối mà các doanh nghiệp cần phải đi tìm lời giải. Đó chính là vấn đề “tạo động lực” cho nhân viên. Vậy tạo động lực là gì? […]

Tìm hiểu các vấn đề về quy chế lương trong doanh nghiệp

Quy chế lương căn cứ vào đâu? Tiền lương sẽ quyết định tới việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực dài hạn hoặc trước mắt cũng như phát triển các hoạt động kinh doanh. Đối với người lao động, doanh nghiệp cần có chính sách tiền lương thật rõ ràng, đảm bảo tính […]