Cơ chế AZZA AutoDownload hoạt động và lưu trữ dữ liệu trên MS SQL Server

1. Giới thiệu Auto Download

Auto Download là phần mềm được thiết kế để thao tác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 R2 và các phiên bản cao hơn đến máy chấm công và ngược lại. Trong đó chức năng chính của nó là tải dữ liệu từ máy chấm công về cơ sở dữ liệu của phần mềm AZZA HRM và đẩy dữ liệu từ phần mềm AZZA HRM ra máy chấm công. Trong đó:

Dữ liệu tải về

 • Dữ liệu được tải về bao gồm dữ liệu quẹt thẻ công từ máy chấm công
 • Dữ liệu mẫu vân tay, thẻ từ máy chấm công

Dữ liệu tải lên

 • Thông tin về User chấm công như số ID, Tên chấm công, Số thẻ RFID nạp từ phần mềm AZZA HRM
 • Thông tin về User chấm công được tải về từ máy chấm công này và tải lên máy chấm công khác

Thao tác với máy chấm công

 • Auto Download lưu thông tin kết nối với máy chấm công như: Mã máy chấm công, Tên máy chấm công (do người sử dụng định nghĩa), IP máy chấm công, Thời gian bản ghi chấm công lần cuối
 • Auto Download cho phép thiết lập chu kỳ tải dữ liệu, và ngưỡng xóa dữ liệu trên máy chấm công khi phần mềm tải dữ liệu về (* Chú ý: Điều này giúp máy chấm công tiết kiệm bộ nhớ. Tất nhiên khi đạt tới ngưỡng xác định từ trước người dùng vẫn có thể lựa chọn thời điểm xóa dữ liệu)
 • Auto Download cho phép tải về dữ liệu người dùng như Số ID, Tên chấm công, Số thẻ RFID từ một máy chấm công cụ thể về cơ sở dữ liệu của phần mềm AZZA HRM
 • Auto Download cho phép tải lên máy chấm công các thông tin được nhập từ phần mềm AZZA HRM như tên nhân viên (Tên người chấm công) và Số ID. Đồng thời Auto Download cũng cho phép tải lên các dữ liệu User chấm công đã được tải về từ máy chấm công này để tải lên một máy chấm công khác

2, Giải pháp tích hợp Auto Download với phần mềm của bên thứ 3

Như đã nói AutoDownload vốn được thiết kế để phục vụ phần mềm AZZA HRM nên một số chức năng cơ bản như nạp thông tin chấm công: Số thẻ (Số ID chấm công), Tên nhân viên, Ngày chấm công vẫn phải được thực hiện trên AZZA HRM. Thứ hai Auto Download sử dụng cơ sở dữ liệu chung với AZZA HRM nên Phần mềm của bên thứ 3 chỉ có thể truy cập vào Database của AZZA HRM để lấy dữ liệu.

Sơ đồ như sau:

3. Cấu trúc Database của AutoDownload

 • Bảng RecordData và các bảng tự động tạo ra của nó: Dữ liệu từ máy chấm công sẽ được AutoDownload tải về bảng RecordData sau đó phần mềm AutoDownload sẽ căn cứ vào thời gian của các bản nghi để chép các dữ liệu này sang các bảng thứ cấp tiếp theo. Ví dụ: Nếu dữ liệu bản ghi từ máy chấm công vào tháng 2 năm 2016 thì bản ghi đó sẽ được chép sang bảng RecordData2016_02. Các bảng thứ cấp ngày sẽ được AutoDownload tự động tạo ra để lưu dữ liệu công theo tháng năm
  (*) Mô tả các trường RecordData
  + IDM: Là mã máy chấm công lấy từ bảng “tblDauDoc”
  + IDCard: là số ID tải từ máy chấm công
  + ThoiGian: là thời gian chấm công thực tế tải từ máy chấm công
  + Status: là trạng thái vào ra. Nó có thể được xác định theo khai báo trên AutoDownload
 • Để hiển thị được tên nhân viên và bộ phân các bảng RecordData cần liên kết tới các bảng khác “tblCapThe”, “tblNhanvien”, “tblBoPhan”.
Cấu trúc dữ liệu table tblCapThe
Cấu trúc dữ liệu table tblCapThe

Trong đó “tblCapThe” dùng để khai báo ID chấm công và “tblCapThe” nối với bảng “tblNhanVien” bằng trường CTMaNV

Cấu trúc dữ liệu table tblNhanvien
Cấu trúc dữ liệu table tblNhanvien

(*) Mô tả các trường tblCapThe
+ CTMaNV: là mã nhân viên tự sinh theo trường NVMa trong bảng tblNhanvien
+ CTMaThe: là mã thẻ tương ứng với mã ID chấm công trên máy chấm công
+ CTNgayApDung: là ngày ID trên máy chấm công bắt đầu chấm công. (Nếu có dữ liệu chấm trước cũng không tính áp dụng đối vơi HR-ERP của chúng tôi)
+ CTNgayKetThuc: là ngày ID không được chấm công. (Nếu có dữ liệu chấm sau cũng không tính áp dụng đối vơi HR-ERP của chúng tôi)
Bảng “tblNhanvien” lưu thông tin nhân viên và nối với “tblCapThe” bằng trường NVMa (NVMa= CTMaNV ) Và “tblNhanvien” nối với bảng tblBoPhan bằng trường NVMaBP
Cấu trúc một số trường tiêu biểu:

Bảng “tblBoPhan” dùng để lưu tên bộ phận nối với bảng “tblNhanvien” bằng trường “BPMa” (BPMa = NVMaBP)

Cấu trúc dữ liệu table tblBoPhan
Cấu trúc dữ liệu table tblBoPhan

4. Sơ đồ liên kết:

Sơ đồ liên kết
Sơ đồ liên kết

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực phát triển và tích hợp giải pháp máy chấm công, Autodownload được cung cấp bởi AZZA là một lựa chọn đáng tin cậy cho quí đối tác. Được thiết kế để cung cấp các tính năng nâng cao như đẩy dữ liệu thời gian thực, tự động hồi phục kết nối, quản lý dữ liệu hoàn toàn từ máy Server và tính linh hoạt trong tích hợp, ZKTeco TA Push đáp ứng nhu cầu tích hợp của các ứng dụng chấm công hiện đại.

AZZA cam kết hỗ trợ tối đa quí đối tác trong việc tích hợp và sử dụng giải pháp máy chấm công do AZZA cung cấp. Với sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và tận tâm đến từng chi tiết, AZZA đồng hành cùng quí đối tác để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc quản lý dữ liệu chấm công và nâng cao hiệu suất làm việc của tổ chức.

Với Autodownload mà AZZA cung cấp, quí đối tác có thể yên tâm về tính tin cậy, tính chính xác và tính linh hoạt trong tích hợp giải pháp máy chấm công vào ứng dụng của mình, đồng thời được hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp từ AZZA trong quá trình triển khai và sử dụng.

Liên hệ ngay để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ cách tích hợp máy chấm công, kiểm soát vào ứng dụng của bạn.

Hotline: (+84) 94 775 8886 (Mr Quyết)

Leave A Comment