Điểm giống và khác nhau giữa KPI và OKR. Doanh nghiệp nên chọn KPI hay OKR?

OKR và KPI là 2 công cụ rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên OKR và KPI lại có những điểm khác nhau, nhà lãnh đạo cần lưu ý ứng dụng sao cho hợp lý để mang lại kết quả tốt nhất trong quá trình đưa doanh nghiệp từng bước đi lên những tầm cao mới.

KPI là gì?

KPI là gì?
KPI là gì?

KPI là viết tắt của “Key Performance Indicators” (Chỉ số hiệu quả công việc) nghĩa là các chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất và đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu trong doanh nghiệp, công ty, tổ chức hoặc cá nhân cũng như để so sánh thành tích giữa các đơn vị hoặc cá nhân khác nhau. KPI là một công cụ hữu ích để giám sát và đánh giá các hoạt động kinh doanh, từ đó giúp đưa ra quyết định và cải thiện hiệu suất hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Các bước để đo lường KPI

Đo lường KPI
Đo lường KPI

Để đảm bảo việc đo lường KPI (Chỉ số hiệu quả công việc) được thực hiện một cách hiệu quả nhất, các nhà quản trị doanh nghiệp cần tuân thủ các bước sau:

 • Xác định mục tiêu chung của doanh nghiệp một cách cụ thể và rõ ràng.
 • Từ mục tiêu chung của doanh nghiệp, đặt ra các mục tiêu cho từng bộ phận.
 • Thông báo danh sách chỉ tiêu KPI cho tất cả nhân viên trong công ty để đảm bảo minh bạch.
 • Đánh giá các chỉ số KPI một cách khách quan và công bằng để đo lường hiệu quả công việc.

Ví dụ về KPI

Dưới đây là một ví dụ về KPI (Chỉ số hiệu quả công việc) trong một công ty sản xuất:

Mục tiêu chung của công ty: Tăng doanh thu năm nay lên 20% so với năm trước.

KPI cho bộ phận kinh doanh:

 • Tăng doanh số bán hàng đạt được lên 25% so với năm trước.
 • Tăng khối lượng đơn hàng lên 30% so với năm trước.
 • Giảm tỉ lệ hủy đơn hàng xuống dưới 3%.

KPI cho bộ phận sản xuất:

 • Tăng sản lượng sản phẩm lên 15% so với năm trước.
 • Tăng chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ sản phẩm lỗi xuống dưới 1%.
 • Tăng hiệu suất máy móc sản xuất lên 10%.

Với các chỉ số KPI này, công ty có thể đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận và đo lường tiến độ đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Các KPI này cũng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của từng nhân viên và đưa ra các kế hoạch cải tiến để đạt được mục tiêu KPI đề ra.

OKR là gì?

OKR là gì?
OKR là gì?

OKR là viết tắt của cụm từ “Objectives and Key Results” (Mục tiêu và Kết quả chính). Đây là một phương pháp thiết lập mục tiêu được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, tổ chức để đo lường hiệu quả, tiến độ của các dự án và chiến lược.

Trong phương pháp OKR, các mục tiêu được đặt ra một cách cụ thể và rõ ràng, bao gồm mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Các kết quả chính cũng được xác định để đo lường tiến độ của việc đạt được mục tiêu.

Các chỉ tiêu của OKR

Chỉ tiêu của OKR
Chỉ tiêu của OKR

Một số chỉ tiêu thường được sử dụng để xác định “Mục tiêu và Kết quả chính” (OKR) của một doanh nghiệp bao gồm:

 • Doanh thu: Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất cho một số doanh nghiệp. Mục tiêu của OKR có thể liên quan đến tăng trưởng doanh thu, tăng cường khách hàng tiềm năng, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tăng số lượng đơn hàng, tăng giá trị đơn hàng trung bình, và giảm tỷ lệ từ chối đơn hàng.
 • Chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ: Mục tiêu của OKR có thể tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng cường sự hài lòng của khách hàng, giảm tỷ lệ phàn nàn của khách hàng và tăng độ tin cậy của sản phẩm, dịch vụ.
 • Hiệu quả hoạt động: Mục tiêu của OKR có thể liên quan đến tăng cường hiệu quả của hoạt động sản xuất, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng độ chính xác của các quy trình hoạt động hoặc giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm.
 • Tăng cường thị phần: Mục tiêu của OKR có thể tập trung vào tăng cường thị phần của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức thương hiệu, tăng cường quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng cường quan hệ với khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng.
 • Tăng cường tài chính: Mục tiêu của OKR có thể liên quan đến tăng cường tài chính của doanh nghiệp, bao gồm tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu OKR phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh, vì vậy các chỉ tiêu có thể khác nhau tùy theo mục đích và chiến lược của doanh nghiệp

Ví dụ về OKR

Dưới đây là một ví dụ về OKR:

Objective (Mục tiêu): Tăng doanh số bán hàng của công ty

Key Results (Kết quả chính):

 • Tăng doanh số bán hàng 20% trong quý này bằng cách tập trung vào các sản phẩm mới
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi trên trang web bán hàng của công ty từ 1% lên 2%
 • Tăng số lượng khách hàng mới đăng ký email của công ty từ 5000 lên 7000 người trong quý này
 • Giảm tỷ lệ trả hàng từ 5% xuống 3% bằng cách tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
 • Tăng doanh số bán hàng từ khách hàng thân thiết lên 40% bằng cách cải thiện chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ chăm sóc khách hàng

Như vậy, các Key Results (Kết quả chính) được thiết lập để đạt được mục tiêu tăng doanh số bán hàng của công ty, và sẽ được đánh giá và theo dõi để đảm bảo tiến độ đạt được mục tiêu.

So sánh KPI và OKR

OKR vs KPI
OKR vs KPI

KPI (Key Performance Indicators) và OKR (Objectives and Key Results) đều là các công cụ quản lý hiệu suất được sử dụng để đánh giá và đo lường sự thành công của một tổ chức hoặc cá nhân. Tuy nhiên, chúng có một số sự khác nhau đáng kể:

 1. Mục tiêu: KPI tập trung vào các chỉ số hiệu suất đã được thiết lập trước đó, trong khi OKR tập trung vào mục tiêu hoặc kết quả cụ thể mà tổ chức muốn đạt được.
 2. Phạm vi: KPI thường được sử dụng để đo lường và đánh giá các hoạt động hàng ngày, trong khi OKR thường được sử dụng để đo lường các mục tiêu dài hạn hoặc chiến lược.
 3. Thiết kế: KPI thường được thiết kế để đo lường và đánh giá sự hoàn thành của một hoạt động cụ thể, trong khi OKR thường được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu được đặt ra đầy đủ và đóng góp vào chiến lược của tổ chức.
 4. Đo lường kết quả: KPI đo lường các chỉ số đã thiết lập trước đó để xác định sự thành công hoặc thất bại của một hoạt động, trong khi OKR đo lường mức độ đóng góp của một mục tiêu hoặc kết quả cụ thể vào chiến lược của tổ chức.

Tóm lại, KPI và OKR đều là các công cụ quản lý hiệu suất quan trọng, nhưng có mục đích và phạm vi sử dụng khác nhau. Sử dụng cả hai công cụ có thể giúp tổ chức đạt được các mục tiêu dài hạn và đảm bảo rằng các chỉ số hiệu suất hàng ngày được đánh giá và cải tiến.

KPI hay OKR sẽ là sự lựa chọn của doanh nghiệp, tổ chức?

Chọn OKR hay KPI?
Chọn OKR hay KPI?

Việc doanh nghiệp nên chọn KPI hay OKR phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược cụ thể của tổ chức. Nếu tổ chức muốn tập trung vào đo lường và đánh giá sự hoàn thành của các hoạt động hàng ngày, thì KPI có thể là công cụ hiệu quả để sử dụng. Ngược lại, nếu tổ chức muốn đặt mục tiêu dài hạn hoặc đóng góp vào chiến lược của tổ chức, thì OKR có thể là công cụ phù hợp hơn.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng OKR là rất cần thiết và phù hợp trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi doanh nghiệp đang cần thay đổi phạm vi kinh doanh, phát triển sản phẩm mới hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Điều này đặc biệt quan trọng vì các lĩnh vực này đòi hỏi nhiều nghiên cứu, phát triển và để thích ứng với thị trường, doanh nghiệp cần phải thay đổi mô hình nhanh chóng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp có nhu cầu định hướng dài hạn và đo lường hiệu quả công việc theo ngày, tuần, tháng thì sử dụng KPI sẽ phù hợp hơn.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp nên có sự linh hoạt trong việc kết hợp sử dụng OKR và KPI. Bằng cách kết hợp cả hai công cụ, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng mục tiêu dài hạn được định hướng và đồng thời đánh giá được hiệu quả của các hoạt động hàng ngày.

Trên đây là bài viết “Điểm giống và khác nhau giữa KPI và OKR. Doanh nghiệp nên chọn KPI hay OKR?” Hy vọng qua bài viết anh/chị hiểu thêm được về KPI và OKR để áp dụng thực tế vào công ty mình. Để quản lý hiệu quản KPI hoặc OKR anh/chị tham khảo giải pháp chuyên nghiệp của AZZA để có cái nhìn tổng thể và chi tiết.

Liên hệ ngay để được DEMO FREE giải pháp tối ưu quản trị cho Doanh nghiệp của bạn.

Hotline: (+84) 94 775 8886 hoặc tham khảo thêm về: Phần mềm quản lý nhân sự hoặc xem thêm các bài khác về Giải pháp nhân sự hoặc các Dự án khác mà AZZA đã triển khai.

Leave A Comment