HRM Sài gòn một tầm nhìn – đa chiến lược

One HRM là một chiến lược lâu dài của HRM sẽ được triển khai mạnh mẽ. One HRM đánh dấu một sự thay đổi rất lớn của HRM trong lịch sử quản trị chiến lược sau 10 năm phát triển. Đây là một chiến lược được hoạch định bài bản và thống nhất, chi phối tới mọi cấp, mọi đơn vị, cùng hướng tới một mục tiêu chung với những định hướng mạch lạc, rõ ràng. Giờ đây, làm chiến lược không còn là “việc của SẾP” như quan niệm trước đây trong HRM . Nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân” được ứng dụng trong quá trình triển khai One HRM để huy động sức mạnh tập thể của toàn bộ người HRM cho chiến dịch này.

Với One HRM lối tư duy chiến lược sẽ được vận dụng bài bản và thống nhất trong đội ngũ lãnh đạo nòng cốt. Công tác quản trị chiến lược phải có những bước tiến vượt bậc so với trước đây nhằm hỗ trợ tối đa cho việc thực thi One HRM .

One HRM sẽ trở thành một từ khóa được xuất hiện liên tục, từ những cuộc họp cao nhất của HĐQT cho đến những kế hoạch kinh doanh và cả những sự kiện văn hóa nghệ thuật của người Digitech. Có lẽ, “phát động chiến tranh” là điều mà chúng ta đã làm tốt trong thời gian qua, để mỗi người Digitech giác ngộ One Digitech là việc của chính mình, chính bộ phận mình, chính đơn vị mình. Về cơ bản, các mệnh lệnh phát ra từ Bộ chỉ huy One Digitech phải đi tới các cấp đơn vị theo một dòng chảy nhất quán theo nguyên lý phân dạng. (Một phân dạng (còn được biết đến là fractal) là một vật thể hình học có thể được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tổng thể, nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn.)

Leave A Comment