Hướng dẫn phần mềm nhân sự AZZA – Chức năng Khai báo ca

Giới thiệu về chức năng khai báo ca làm việc

Mục khai báo ca làm việc là một phần quan trọng trong phần mềm  quản lý nhân sự AZZA HRM của một công ty hoặc tổ chức. Nó cung cấp cho quản lý và các nhân viên thông tin về thời gian làm việc của mỗi nhân viên và là cơ sở để tính toán ngày công, tăng ca và các khoản phụ cấp khác.

Việc quản lý mục khai báo ca làm việc đòi hỏi sự chính xác từng thông số, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính toán thời gian làm việc hàng ngày của nhân viên. Nếu thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, sẽ dẫn đến sự bất hài lòng và tranh chấp giữa nhân viên và công ty.

Cách thực hiện khai báo ca làm việc

Bước 1 : Vào menu Chấm công  >> Khai báo ca

Màn hình chức năng chọn form Khai báo ca
Màn hình chức năng chọn form Khai báo ca

Bước 2 : Click vào nút    để reset form nhập thông tin

Bước 3 : Nhập thông tin ca làm việc

Màn hình nhập thông tin ca làm việc
Màn hình nhập thông tin ca làm việc

Bước 4 : Kết thúc nhập thông tin click

 

Ta lưu ý nhập thông tin những trường màu vàng, những trường màu trắng có thể nhập sau , Trong đó :

Mã Ca: là mã nhận diện ca. Có thể là viết tắt của tên ca.

Tên Ca: là tên đầy đủ để nhận diện ca làm việc.

Loại Công: thường chọn mặc định.

Loại ca: chọn theo tính chất của ca như là Ca sang, Ca chiều, Ca tối hay ca hành chính.

Lịch trình vào ra: ta lựa chọn thứ tự sắp xếp các cặp dữ liệu vào ra để tính thời gian làm.

Thông tin nửa ca đầu

TG bắt đầu ca: là thời gian bắt đầu nửa ca đầu

B.đầu giãn ca 1: gọi là thời gian nghỉ giãn ca (nhiều nơi không có)

K.thúc giãn ca 1: là thời gian chấm dứt nghỉ giãn ca lần thứ nhất (nếu không có thì để thời gian bắt đầu trùng thời gian kết thúc)

KT nửa ca đầu: là thời gian kết thúc nửa ca đầu.

TG tính làm thêm trước ca: là mốc để tính làm thêm cho nhân viên nếu đến làm việc trước khi ca bắt đầu.

BĐ tính đi muộn: mốc thời gian để tính đi muộn nếu nhân viên đến sau thời điểm đó.

TG quy định nửa đầu: là khoảng thời gian quy định cho nửa đầu ca. Thời gian làm việc quy định cho nhân viên.

Thông tin nửa ca sau

B.đầu nửa sau: là mốc thời gian bắt đầu của nửa ca sau.

B.đầu giãn ca 2: là mốc thời gian bắt đầu nghỉ giữa ca sau (có thể không có)

K.thúc giãn ca 2: là thời gian chấm dứt nghỉ giãn ca lần thứ hai (nếu không có thì để thời gian bắt đầu trùng thời gian kết thúc)

KT nửa ca đầu: là thời gian kết thúc nửa ca sau.

TG tính làm thêm sau ca: là mốc để tính làm thêm cho nhân viên sau khi kết thúc ca.

TG tính về sớm: là mốc thời gian quy định nếu về sớm hơn thì sẽ bị coi là về sớm.

TG quy định nửa sau:  là khoảng thời gian quy định cho nửa cuối ca. Thời gian làm việc quy định cho nhân viên.

Thông tin khác

Mốc bắt đầu ca: là thời điểm trước khi ca bắt đầu tầm 2-3 tiếng.

Mốc kết thúc ca: là thời điểm sau khi kết thúc ca tầm 2-3 tiếng (Mốc bắt đầu và kết thúc ca cốt là để khoảng thời gian của ca sẽ nằm giữa 2 mốc này)

Đơn vị chấm công: là đơn vị thời gian nhỏ nhất tính bằng phút cấu thành nên thời gian làm việc của nhân sự. Vd: khi cho đơn vị chấm công là 1 phút thì phần mềm sẽ tính công đến từng phút nhân viên làm được.

Đơn vị làm thêm: tương tự như Đơn vị chấm công nhưng thời gian ở đây được áp dụng cho giờ làm thêm.

Như vậy trong bài viết này tôi vừa hướng dẫn các bạn tính năng thêm nhân viên mới ở phần mềm nhân sự AZZA HRM. Nếu cần hỏi thêm thông tin hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ hoặc tham khảo các bài viết khác về: Hướng dẫn phần mềm nhân sự AZZA HRM

Leave A Comment