Hướng dẫn phần mềm nhân sự AZZA – Chức năng quản lý phòng ban, bộ phận

Giới thiệu chức năng quản lý Phòng Ban, bộ phận mới

Khai báo phòng ban bộ phận trong phần mềm AZZA HRM là một trong những bước quan trọng giúp dễ dàng quản lý nhân viên, phân chia cấp bậc, tổ cũng như nơi làm việc của nhân viên.

Quản lý phòng ban và bộ phận trong cây nhân sự có vai trò quan trọng trong tổ chức. Chức năng này giúp đảm bảo việc phân chia và quản lý tài nguyên con người hiệu quả. Qua việc xây dựng cây nhân sự, mỗi phòng ban hoặc bộ phận sẽ được định rõ, có các vai trò và trách nhiệm cụ thể.

Giúp các nhà quản lý nhân sự có thể phân chia, xuất báo cáo một cách dễ dàng, tìm kiếm nhân viên trên phần mềm nhân sự một cách nhanh chóng.

Cách thực hiện thêm phòng ban mới

Để thêm phòng ban mới ta thực hiện các bước như sau :

Bước 1 : Vào Menu Hồ Sơ >> Khai báo phòng ban

Màn hình chức năng chọn form Khai báo phòng ban
Màn hình chức năng chọn form Khai báo phòng ban

 

Bước 2 :  Click vào nút      để reset form nhập thông tin.

Bước 3 : Mục Tên bộ phận : Điền tên bộ phận cần thêm

Màn hình nhập thông tin Bộ phận
Màn hình nhập thông tin Bộ phận

Bước 4: Kết thúc nhập thông tin click 

Để thêm Phòng ban nhỏ trong phòng ban lớn

Bước 1 : Vào Menu Hồ Sơ >> Khai báo phòng ban

Màn hình chức năng chọn form Khai báo phòng ban
Màn hình chức năng chọn form Khai báo phòng ban

Bước 2:  Chọn Bộ phận Cha trên cây nhân sự  >> Click vào nút     để reset form nhập thông tin.

Màn hình nhập thông tin Bộ phận
Màn hình nhập thông tin Bộ phận

Bước 3 : Mục tên bộ phận >> Điền tên bộ phận cần khai báo

Bước 4: Kết thúc nhập thông tin click

Bộ phận khai báo hoàn thành
Bộ phận khai báo hoàn thành

 

Cách chuyển phòng ban hiện tại sang phòng ban mới

Bước 1 : Vào Menu Hồ Sơ >> Khai báo phòng ban

Màn hình chức năng chọn form Khai báo phòng ban
Màn hình chức năng chọn form Khai báo phòng ban

Bước 2 : Chọn phòng ban cần chuyển ở lưới dữ liệu

Chọn phòng ban cần chuyển/thay đổi
Chọn phòng ban cần chuyển/thay đổi

Lưu ý: Lưới dữ liệu sẽ hiện thị danh sách phòng ban con của phòng bạn được chọn ở cây nhân sự bên trái.

Bước 3 : Click nút

Sau khi click nút [Chuyển] hệ thống sẽ hiển thị một form danh sách các bộ phận như hình bên dưới

Chọn bộ phận/phòng ban cần chuyển đến
Chọn bộ phận/phòng ban cần chuyển đến

Bước 4 : Click chọn bộ phận trong danh sách cần chuyển sau đó click nút [CHỌN]

Lưu ý : Trước khi click nút [CHỌN] bạn cần kiểm tra xem đã có bộ phận nào được chọn trong danh sách chưa (Bộ phận được chọn là bộ phận có màu sắc đậm hơn, như hình bên trên)

Bước 5 : Load lại cây nhân sự để thấy sự thay đổi

Như vậy trong bài viết này tôi vừa hướng dẫn các bạn tính năng thêm Phòng ban mới ở phần mềm nhân sự AZZA HRM. Nếu cần hỏi thêm thông tin hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ hoặc tham khảo các bài viết khác về: Hướng dẫn phần mềm nhân sự AZZA HRM

Leave A Comment