Hướng dẫn phần mềm nhân sự AZZA – Khai báo ngày nghỉ lễ

Giới thiệu về chức năng khai báo ngày nghỉ lễ

Với chức năng khai báo ngày nghỉ lễ, quá trình khai báo ngày nghỉ lễ trở nên dễ dàng và tiện lợi. Quản lý có thể đăng ký ngày nghỉ lễ thông qua phần mềm chấm công. Khi một ngày nghỉ lễ được đăng ký, tất cả nhân viên trong công ty sẽ được tự động nghỉ vào ngày đó.

Một lợi ích quan trọng của chức năng này là tính toán tự động của hệ thống. Khi nhân viên nghỉ vào ngày lễ, hệ thống sẽ tính toán lương tăng ca cho ngày đó dựa trên quy định về trả lương tăng ca trong công ty. Điều này đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc trả lương cho nhân viên, đồng thời tạo ra sự thoải mái và động lực trong việc tham gia vào công việc trong ngày làm việc bình thường.

Bằng cách sử dụng chức năng khai báo ngày nghỉ lễ trong phần mềm chấm công, công ty có thể nắm bắt và quản lý tốt hơn các ngày nghỉ lễ. Nó giúp tạo ra sự hiệu quả và tính tổ chức trong việc quản lý lịch trình làm việc của công ty và nhân viên.

Chi tiết đăng ký ngày nghỉ lễ như sau :

Cách khai báo ngày nghỉ lễ

Bước 1 : Vào menu Danh mục >> Danh mục chấm công >> Khai báo ngày nghỉ lễ

Màn hình chức năng chọn form Khai báo ngày nghỉ lễ
Màn hình chức năng chọn form Khai báo ngày nghỉ lễ

Bước 2: Click vào nút     để reset form nhập thông tin

Bước 3 : Hiển thị bảng nhập thông tin ngày nghỉ lễ  >> Nhập Thông tin ngày nghỉ lễ

Màn hình nhập thông tin Khai báo ngày nghỉ lễ
Màn hình nhập thông tin Khai báo ngày nghỉ lễ

Bước 4 : Kết thúc nhập thông tin click 

 

 

Leave A Comment