Kết hợp tất niên cuối năm 2010 và Tân niên năm 2011 tại Hà Nội

Một số hình ảnh:

Leave A Comment