Khi kê khai thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý những vấn đề gì

Dưới đây là một vài lưu ý về hình thức kê khai thuế thu nhập cá nhân mà các văn phòng đại diện nước ngoài cần phải nắm được khi quyết toán thuế cho nhân viên và người ngoại quốc.

Thuế thu nhập cá nhân được ủy quyền quyết toán cho các tổ chức trả thu nhập

– Nhân viên có có tiền công, tiền lương, đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân tính cả những người không làm đủ 12 tháng trong năm thì được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nơi đang làm việc.

–  Người có có tiền công, tiền lương, đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và có cả thu nhập vãng lai khác bên ngoài có tổng bình quân thu nhập trên tháng không quá 10 triệu đồng đã được cơ quan trả thu nhập khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10%

– Người làm việc có hợp đồng lao động trên 3 tháng và có khoản thu khác từ việc cho thuê nhà, cho thuê đất có thu nhập trung bình một tháng không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi cho thuê nhà.

Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp

– Người cư trú có thu nhập được trả bởi Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác nhưng chưa quyết toán hay kê khai thuế theo quý cho cơ quan thuế.

– Người có thu nhập được trả bởi các cơ quan hay cá nhân từ nước ngoài sẽ trực tiếp kê khai thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quý

– Người có hợp đồng trên 3 tháng và làm việc ở nơi khác có thu nhập trung bình 10 triệu trở lên/ năm dù đã bị khấu trừ 10%

– Người làm việc có hợp đồng lao động trên 3 tháng và có khoản thu khác từ việc cho thuê nhà, cho thuê đất có thu nhập trung bình một tháng trên 20 triệu đồng dù đã nộp thuế tại nơi cho thuê nhà.

Cá nhân cư trú và không cư trú sẽ có mức chịu theo thu nhập và suất thuế khác nhau. Trong quá trình kê khai hay quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu có sai sót sẽ chịu phạt rất nặng từ cơ quan thuế. Vì thế người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam cần phải tìm hiểu kĩ các điều kiện để được công nhận là cá nhân có cư trú để khi kê khai thuế không bị sai lệch.

(dựa trên các điều khoản được quy định tại khoản 3 điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính và Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế)

Leave A Comment