Liên hoan tất niên tại chi nhánh Hà nội kết thúc 2011 – chào 2012

Một số hình ảnh hoạt động:

Leave A Comment