Người nước ngoài tại Việt Nam và các thủ tục liên quan đến thẻ thường trú

Người nước ngoài khi muốn cư trú không thời hạn tại Việt Nam buộc phải làm thẻ thường trú. Thẻ này sẽ do cơ quan xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài tuy nhiên thủ tục làm thẻ thường trú của Việt Nam tương đối phức tạp.

1. Để được cấp thẻ thường trú phải đảm bảo các điều kiện gì?
Người nước ngoài sẽ được cơ quan xuất nhập cảnh cấp thẻ thường trú tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:
– Người nước ngoài được thân nhân hiện là công dân Việt Nam và đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh (cha mẹ, vợ chồng, con cái…)
– Người nước ngoài phải đảm bảo có nơi ở hợp pháp
– Người nước ngoài phải đảm bảo về thu nhập để sống ổn định tại Việt Nam
– Trước đây người nước ngoài tạm trú liên tục tại Việt Nam ít nhất là 3 năm

2. Hồ sơ xin cấp thẻ thường trú tại Việt Nam của người nước ngoài gồm những gì?
– Người nước ngoài cần có đơn xin thường trú
– Lý lịch tư pháp đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của đất nước mà họ là công dân
– Công hàm của cơ quan đại diện của nước đất nước mà người nước ngoài là công dân đề nghị cơ quan tại Việt Nam giải quyết trường hợp xin thường trú của người đó
– Hộ chiếu bản sao đã chứng thực
– Hồ sơ chứng minh bản thân đủ điều kiện được thường trú tại Việt Nam gồm:
+ giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện tài chính
+ giấy tờ liên quan đến nơi ở hiện tại
+ giấy xác nhận đăng ký kết hôn
+ thẻ tạm trú 3 năm liên tiếp đến nay
– Ngoài ra cần phải có giấy bảo lãnh của người Việt cho người nước ngoài

3. Hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú tại Việt Nam sau 10 năm của người nước ngoài gồm những gì?
– Văn bản đề nghị cấp lại thẻ thường trú
– Thẻ thường trú
– Hộ chiếu bản sao đã chứng thực
Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ giải quyết việc đổi thẻ thường trú trong vòng 4 tháng kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ của người nước ngoài
Thẻ thường trú có hiệu lực 10 năm

Leave A Comment