Những lưu ý khi sử dụng thẻ Apec các doanh nhân cần biết

Các quy định trong việc sử dụng thẻ Apec

– Người dùng thẻ Apec phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ định kỳ hàng năm theo các mẫu báo cáo được ban hành và gửi về cơ quan có thẩm quyền. Hạn cuối cùng nộp báo cáo là ngày 31 – 1 của năm tiếp theo.

– chủ thẻ Apec phải đảm bảo các thông tin kê khai trong báo cáo phải chính xác tuyệt đối, trong quá trình sử dụng thẻ phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam cũng như quy định của đất nước, vùng lãnh thổ thuộc thành viên Apec mà thẻ Apec có hiệu lực.

Các quy định xoay quanh việc gia hạn thẻ Apec

Theo luật mới, thẻ Apec có thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp và sẽ không được gia hạn. Muốn tiếp tục sử dụng thẻ Apec thì các doanh nhân phải tiến hành làm thẻ mới.

Tuy nhiên, thẻ Apec sẽ được cấp lại trong một số trường hợp đặc biệt:

– Thẻ Apec vẫn còn hiệu lực nhưng người sử dụng đề nghị cấp lại

– Thẻ Apec sẽ được cấp mới khi doanh nhân có hộ chiếu mới, việc cấp lại thẻ Apec để trùng khớp với thông tin trên hộ chiếu mới

– Thẻ Apec sẽ được cấp lại nếu như thẻ cũ có thông báo đã hết giá trị nhập cảnh

– Doanh nhân đề nghị cấp lại thẻ Apec trong trường hợp thẻ bị hỏng, bị mất

– Doanh nhân được cấp lại thẻ Apec khi đã được xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật

Doanh nhân được cấp lại thẻ Apec khi được các cơ quan thi hành án, viện kiểm sát, tòa án nhân dân hoặc cơ quan điều tra kết luận không vi phạm pháp luật

Khi doanh nhân bị mất thẻ Apec phải thông báo với cơ quan xuất nhập cảnh, bộ công an để hủy giá trị của thẻ cũ và thông báo với các nước mà thẻ Apec có hiệu lực để hủy giá trị của thẻ đã mất.

Leave A Comment