Những thay đổi về quy định cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/ND-CP bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4 năm 2016 đã có những đổi mới tích cực trong thủ tục và quy trình cấp giấy phép lao động cho người ngoại quốc tại Việt Nam, giúp cho mọi công việc, giấy tờ trở nên nhanh chóng hơn, đỡ tốn thời gian công sức hơn. Mục đích của sự thay đổi này chính là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam được làm việc và cư trú; mở rộng môi trường kinh doanh.

Các đối tượng người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động:

– Đối tượng đầu tiên là những nghiên cứu sinh, giáo viên đã được Bộ GĐ – ĐT xác nhận vào giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam

– Thân nhân của thành viên cơ quan đại diện tại nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được bộ Ngoại giao thông qua

– Học sinh, sinh viên học tập tại nước ngoài có thỏa thuận thực tập, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ở nước ta

– Những người được miễn cấp giấy phép lao động là những người có hộ chiếu công vụ làm việc tại các tổ chức chính trị – xã hội hay cơ quan nhà nước của Việt Nam

– Giám đốc điều hành, chuyên gia, quản lý, cán bộ kĩ thuật có thời gian làm việc ít hơn 30 ngày và thời gian cộng dồn dưới 90 ngày/ năm.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không nằm trong diện cấp giấy phép lao động không quá 24 tháng và theo thời hạn đã được quy định tại Điều 11 Nghị định 11.

Những điều kiện cụ thể dành cho người nước ngoài được cấp giấy phép lao động:

  1. Chuyên gia

– Đối tượng này phải có giấy xác nhận chuyên gia đã làm việc tại các đơn vị nước ngoài

– Bằng cấp đại học trở lên hoặc tương đương, kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm về chuyên ngành mà người lao động sẽ làm khi sang Việt Nam.

  1. Giám đốc điều hành, quản lý

– Nhà quản lý phải là người đứng đầu hoặc cấp phó của một tổ chức, cơ quan. Là quản lý của một doanh nghiệp căn cứ theo Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp

– Giám đốc điều hành cũng là người đứng đầu và là người trực tiếp các đơn vị trực thuộc các công ty, doanh nghiệp, tổ chức…

  1. Cán bộ kĩ thuật

– Đã được đào tạo ít nhất 12 tháng về chuyên ngành kĩ thuật hoặc chuyên ngành khác. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 36 tháng trong lĩnh vực được đào tạo

Những thay đổi về thời gian và thủ tục cấp phép

– Những lao động chưa từng cư trú tại Việt Nam trước đây thì cần phải có lý lịch tư pháp ở nước ngoài. Trường hợp đã từng ở Việt Nam thì có thể trình lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp tại Việt Nam có thời hạn không quá 6 tháng.

– Yêu cầu có giấy khám sức khỏe không quá 1 năm

– Thời gian xử lý hồ sơ cho người lao động nước ngoài chỉ trong vòng 1 tuần

– Nếu giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 5 ngày nhưng không quá 45 bị mất, hỏng rách sẽ được cấp lại

Có thể nói rằng nghị định 11/2016/ND-CP giúp cho thủ tục và thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được rút ngắn và dễ dàng hơn tuy nhiên đây chỉ là bước đầu, doanh nghiệp khi sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam vẫn thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân (kể cả những đối tượng được miễn giấy cấp phép) và bảo hiểm xã hội.

Leave A Comment