Phần mềm quản lý khách ra vào nhà máy AZZA Visitor Managament

Trong môi trường nhà máy sản xuất và công nghiệp hiện đại ngày nay, việc quản lý và kiểm soát lưu lượng khách vào ra là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản và duy trì sự hoạt động hiệu quả của nhà máy. Để đáp ứng nhu cầu này, các nhà máy ngày nay đã áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, trong đó phần mềm quản lý khách vào ra đóng vai trò cực kỳ quan trọng và hiệu quả.

Hạn chế của cách quản lý khách vào ra truyền thống

 • Thực hiện ghi chép thủ công các thao tác đăng ký
 • Các thông tin chỉ được ghi lại trên giấy dễ gây mất mát, khó truy xuất
 • Gian lận giấy tờ để xâm nhập trái phép
 • Tốn thời gian gọi điện trực tiếp lên phòng ban, bộ phận
 • Tốn không gian lưu trữ, độ rủi ro và chính xác thấp

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý khách vào ra

 • Các thao tác đăng ký thực hiện trên máy tính, độ chính xác cao
 • Dữ liệu được lưu trực tiếp trên phần mềm, dễ dàng truy xuất, bảo mật cao
 • Nhanh chóng so sánh, nắm bắt thông tin của khách hàng ra vào nhà máy
 • Giảm thiểu các thủ tục không cần thiết, tiết kiệm thời gian
 • Kiểm soát được người ra vào nhà máy nhằm bảo vệ tài sản chung

Thiết bị để vận hành hệ thống phần mềm quản lý khách vào ra

 • Đầu đọc căn cước công dân gắn chíp
 • Máy tính trạm dưới phòng bảo vệ

Quy trình hoạt động của hệ thống

Mô tả quy trình hoạt động của hệ thống
Mô tả quy trình hoạt động của hệ thống

 

 • Các phòng ban đăng ký thông tin khách hàng cần đến nhà máy lên phần mềm. Các thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD …
 • Khi đăng ký xong, phần mềm sẽ ghi nhận thông tin và hiển thị các thông tin đã đăng ký tại máy tính phòng bảo vệ.
 • Bảo vệ nhận thông tin và so sánh với thông tin mà khách hàng cung cấp
 • Trùng khớp sẽ đồng ý cho vào nhà máy, ngược lại sẽ không đồng ý và báo lại cho nhân sự.
 • Ngoài ra khách hàng có thể sử dụng thêm thiết bị đọc CCCD hoặc thiết bị kiểm soát khuôn mặt nếu cần quản lý chặt chẽ.
  • Thiết bị đọc căn cước công dân sẽ đọc thông tin từ cccd khách hàng cung cấp vào input trực tiếp vào trong hệ thống (bảo vệ không phải gõ tay, tránh mất thời gian và sai sót)
  • Máy kiểm soát khuôn mặt: Nếu khi chọn đăng ký bằng khuôn mặt, khách hàng không đúng khuôn mặt sẽ không được vào nhà máy.

Hình ảnh tham khảo nghiệp vụ

(Lưu ý: Giao diện thực tế phần mềm trong quá trình triển khai có thể khác, nhưng không làm thay đổi cấu trúc, quy mô thông tin quản lý)

Màn hình tham khảo thông tin ở phòng bảo vệ
Màn hình tham khảo thông tin ở phòng bảo vệ
Stt Tên Mô tả
1 Đối tượng Nhập đối tượng(Khách, nhà thầu, NV) vào/ra
2 Họ & tên Nhập họ tên đối tượng
3 Công ty/Bộ phận Nhập tên cty đối với Khách, Nhà thầu. Nhập tên bộ phận đối với NV
4 CCCD/Thẻ Nhâp số CCCD, Số thẻ
5 Biển số xe Nhập Biển số xe
6 Vào Nhập thời gian vào
7 Đi cùng Nhập số lượng người đi cùng
8 Bp/người tiếp Nhập bộ phận/người tiếp đón
9 Giao/nhận Nhập nơi giao nhận
10 Takeout/invoice Nhập số hóa đơn, giấy mang ts ra
11 Lý do Nhập lý do vào/ra
12 Ghi chú Nhập bổ sung thông tin đối tượng vào/ra
13 Ra Nhập thời gian khi ra
Hình ảnh thông tin lưu trữ khách hàng ngày
Hình ảnh thông tin lưu trữ khách hàng ngày

Leave A Comment