Quản lý quá trình khai báo ca và phân ca

Khởi tạo ca. Quản lý, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên theo từng ngày hoặc từng tháng

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Dễ dàng khai báo ca.

Hệ thống cho phép bạn dễ dàng khai báo, cấu hình ca. Có thể ca hành chính, ca gãy, ca có 2,4,6,8...lần chấm ra vào đều có thể cấu hình

Quản lý phân ca cho công nhân viên.

Bạn có thể dễ dàng phân ca cho từng nhân viên, từng bộ phận hay cả công ty. Bạn có thể phân ca bằng tay hoặc phân ca bằng công cụ excel của phần mềm

Sửa đổi thông tin ca dễ dàng.

Trong quá trình sử dụng, hệ thống cho phép bạn sửa ca một cách dễ dàng, phù hợp với quy định công ty.Mọi thông tin từ tên ca, số giờ nghỉ, giờ kết thúc...đều có thể chỉnh sửa đơn giản

Chi tiết về chức năng Quản lý phân ca cho từng nhân viên

Quản lý chính xác chi tiết về quá trình khai báo ca

Không giới hạn số ca làm việc của công ty, dễ dàng khai báo chi tiết các ca làm việc, từ ca làm việc đơn giản nhất như hành chính đến ca phức tạp nhất như ca gẫy, ca qua đêm

Khai báo chi tiết thời gian làm việc, kể cả ca gẫy

Phần mềm hỗ trợ khai báo đến 8 mốc thời gian ra vào, hoàn toàn phù hợp cho việc nghỉ giữa ca của các ca làm việc dành cho công nhân

Khai báo chi tiết thời gian làm việc, kể cả ca gẫy

Khai báo ca và phân ca trên phần mềm HRM

Khai báo mốc thời gian vào ra của ca

Dễ dàng khai báo mốc thời gian , khoảng xác định được tính làm việc trong ca đó của công nhân

Khai báo mốc thời gian vào ra của ca

Ca và khai báo ca

Khai báo thời gian tính làm thêm trong ca

Có thể khai báo thời gian bắt đầu chấm thì được tính là làm thêm, hoặc tối thiểu làm thêm bao nhiêu phút thì được tính là làm thêm. Áp dụng cho cả đầu ca và cuối ca

Khai báo thời gian tính làm thêm trong ca

Ca và khai báo ca

Đặt thông số làm tròn thời gian làm việc

Hệ thống cho phép khai báo thông số làm tròn thời gian làm việc theo số phút

Đặt thông số làm tròn thời gian làm việc

Ca và khai báo ca

Dễ dàng túy biến ca

Hoàn toàn có thể thay đổi thời gian làm việc của ca, dễ dàng sửa ca mà không phải khai báo lại và không ảnh hưởng đến phần mềm

Dễ dàng túy biến ca

Ca và khai báo ca

Chức năng đa dụng khác

Có thể đặt thời gian nghỉ trưa, có thể xét việc chấm công 1 lần vẫn tính công, cho phép đi muộn, về sớm....

Chức năng đa dụng khác

Ca và khai báo ca
"Sau 10 năm làm nghề nhân sự, tôi chưa thấy một phần mềm nào tuyệt với như HRM Pro. Khả năng tùy biến cao cũng như dễ dàng thay đổi, khai báo ca làm việc là điều tôi hài lòng nhất về phần mềm,không thể tin được là có thể khai báo mọi loại ca mà tôi cho là phức tạp nhất".
Mrs Thanh - Viglacera