Quản lý nghỉ phép và ưu đãi (con nhỏ, có bầu)

Theo dõi thông tin đăng ký nghỉ, tổng hợp số lượt nghỉ phép và ưu đãi

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Đa dạng lý do nghỉ.

Hệ thống cho phép bạn khai báo tất cả các loại nghỉ có thể phát sinh như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản...

Tối ưu hóa việc quản lý đăng ký nghỉ.

Các thông tin đăng ký nghỉ, loại nghỉ, thời gian nghỉ, nghỉ có lương, nghỉ không lương được khai báo đầy đủ

Sửa đổi thông tin đăng ký nghỉ dễ dàng.

Bạn có thể dễ dàng sửa, thay đổi thông tin đăng ký nghỉ, từ ngày đến ngày, lý do nghỉ...

Chi tiết về chức năng đăng ký nghỉ

Quản lý chính xác quá trình đăng ký nghỉ của nhân viên theo từng ngày hoặc từng tháng

Toàn bộ nội dung và lý do nghỉ, thời gian nghỉ, số phép năm, thai sản...được cập nhật và lưu trữ đầy đủ trên phần mềm. Dễ dàng thống kê số buổi nghỉ của toàn bộ công ty hoặc từng người theo ngày, theo tháng hoặc theo năm

Quản lý theo loại nghỉ

Quản lý việc đăng ký nghỉ theo loại nghỉ của nhân viên:có phép, không phép, có lương, không lương...

Quản lý theo loại nghỉ

Quản lý đăng ký nghỉ trên màn hình làm việc phần mềm HRM

Kết hợp vào tính công

Khai báo lý do nghỉ, loại nghỉ sẽ được liên kết đến việc chấm công. Có tính công hay không, có hiển thị lý do nghỉ hay không...

Kết hợp vào tính công

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Quản lý thông tin đăng ký nghỉ

Quản lý các thông tin đăng ký nghỉ theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc theo năm. Đếm số ngày nghỉ

Quản lý thông tin đăng ký nghỉ

Quản lý thông tin đăng ký nghỉ, lý do nghỉ

Tự định nghĩa thông tin đăng ký nghỉ

Hệ thống cho phép người dùng tự định nghĩa các loại nghỉ, đăng ký nghỉ có tính công hay không, tính là vắng hay không

Tự định nghĩa thông tin đăng ký nghỉ

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Theo dõi lịch sử đăng ký nghỉ số phép tồn

Theo dõi được lịch sử quá trình đăng ký nghỉ của nhân viên, số phép tồn còn lại trong năm, số phép được hưởng

Theo dõi lịch sử đăng ký nghỉ số phép tồn

Theo dõi lịch sử đăng ký nghỉ, phép tồn, nghỉ bù, nghỉ ốm

Tùy chọn nhập các thông tin khác trong đăng ký nghỉ

Phần mềm với chức năng cho phép thiết lập nhập các thông tin khác khi đăng ký nghỉ, như ghi chú, lý do

Tùy chọn nhập các thông tin khác trong đăng ký nghỉ

Tùy chọn nhập thông tin đăng ký nghỉ
Chị Trang(Idemitsu): "Mình đã tiếp cận qua nhiều phần mềm , và điều mình luôn lo sợ nhất là liệu phần mềm đó có thể đáp ứng được nhu cầu đăng ký nghỉ khổng lồ của công ty mình không, vì thực sự việc đăng ký nghỉ và tính chế độ rất là khó. Và HRM-ERP đã làm được điều đó một cách tuyệt vời nhất"
Mrs Trang - Idemitsu