Quản lý thời gian làm thêm và xác nhận

Quản lý thời gian làm thêm của công nhân viên, có thể xác nhận công nhân viên đó làm thêm bao nhiêu thời gian trên tổng số thời gian làm thêm....

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Quản lý mọi thời gian làm thêm.

Hệ thống cho phép quản lý tất cả các loại làm thêm, từ làm thêm ngày, làm thêm đêm, làm thêm lễ, làm thêm cuối tuần...

Quản lý thời gian làm thêm cuối tuần.

Quản lý riêng biệt thời gian làm thêm cuối tuần theo hệ số riêng, người sử dụng có thể cài đặt hệ số phụ cấp cuối tuần

Quản lý thời gian làm thêm ngày lễ.

Có thể quản lý thời gian làm ngày lễ, hệ số ngày lễ, phụ cấp ngày lễ

Chi tiết về chức năng Quản lý và xác nhận thời gian làm thêm

Quản lý thời gian làm thêm trên màn hình làm việc

Toàn bộ thời gian làm thêm về làm thêm ngày, làm thêm đêm đều được quản lý và hiển thị rõ ràng, chi tiết tới từng nhân viên

Dễ dàng chỉnh sửa và duyệt làm thêm

Toàn bộ thời gian làm thêm đều có thể dễ dàng chỉnh sửa trên màn hình làm việc

Dễ dàng chỉnh sửa và duyệt làm thêm

Quản lý xác nhận làm thêm trên màn hình làm việc

Duyệt số thời gian làm thêm

Có thể duyệt thời gian làm thêm của công nhân viên theo định mức. Hiển thị toàn bộ thời gian đã duyệt và chưa duyệt trên màn hình thời gian làm việc

Duyệt số thời gian làm thêm

Quản lý và xác nhận, kiểm soát thời gian làm thêm ngay trên màn hình làm việc
"Thời gian làm thêm luôn luôn là vấn đề cực kỳ nhức nhối trong việc tăng ca sản xuất cho toàn bộ các công ty, xi nghiệp, nhà xưởng...việc làm thêm của công nhân hầu như là 100% và hệ số của thời gian làm thêm của mỗi công ty cũng khác nhau. Tôi thấy HRM đã hoàn toàn giúp người sử dụng quản lý thời gian làm thêm một cách vô cùng tiện lợi và nhanh chóng, hiệu quả cao!"
Mrs Hoài - GE NEW - Nomura Hải Phòng