Quản lý thông tin máy chấm công

Theo dõi dung lượng, lượt chấm ra vào, thời gian trên máy chấm công,thêm mới , sửa, xóa...

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Khai báo thông tin máy chấm công.

Hệ thống cho phép khai báo thông tin máy chấm công, tên máy chấm công, model...

Cho phép thêm, sửa xóa, chỉnh sửa thông tin máy chấm công.

Các thao tác khai báo cũng như chỉnh sửa, thêm, xóa thông tin máy chấm công đơn giản, dễ sử dụng

Cho phép tải dữ liệu từ USB ngay trên phần mềm.

Bạn có thể dễ dàng tải dữ liệu từ máy chấm công thông qua phương thức dùng USB trong trường hợp bạn không có mạng, hoặc sự cố về đường truyền

Review the list of development tools and frameworks supported by our products. We strongly recommend that you always download and use the most recent versions. If the latest version does not support the IDE or framework that you’re using, please write to us at support@devexpress.com and request the an evaluation version that suits your requirements.