Quản lý ngày nghỉ lễ nhân viên

Quản lý đăng ký nghỉ lễ cho toàn bộ nhân viên công ty, tính toán chế độ, lương thưởng theo quy định

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Quản lý đăng ký nghỉ lễ.

Hệ thống cho phép đăng ký nghỉ lễ cho toàn bộ công, nhân viên trong toàn công ty

Đăng ký nghỉ lễ cho toàn bộ công ty.

Bạn có thể dễ dàng đăng ký nghỉ cho toàn bộ công ty, một phòng chỉ với vài giây thao tác

Tùy chọn quy định tính công khi nghỉ lễ.

Hệ thống cho phép bạn tùy chọn tính công cho ngày nghỉ lễ theo quy định của công ty, chế độ lương thưởng...

Chi tiết về chức năng Quản lý Hợp Đồng Lao Động