AZZA Training - Quản lý đào tạo

Tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của doanh nghiệp !

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Quản lý chuyên nghiệp với phần mềm chấm công HRM Pro v4

Với nhiều tài liệu hỗ trợ, Video hướng dẫn, HRM Pro v4 chắc chắn sẽ giúp bạn quản lý thật đơn giản và hiệu quả .

Tự động hóa quy trình

Tự động hóa quy trình đào tạo

Phân hệ đào tạo cho phép quản lý tử tổng quan đến chi tiết từ đề xuất nhu cầu đào tạo đến phê duyệt, tổ chức triển khai đào tạo, đánh giá học viên đều được thiết lập quy trình hóa tự động. Các bước đào tạo đều được thực hiện và phối hợp trực tuyến và thông báo, phê duyệt trực tiếp qua email. .

Việc tổ chức dữ liệu của phần mềm rất chuyên nghiệp. Khi cần truy vấn thông tin về một nhân sự tôi thao tác rất nhanh mà không cần quá nhiều thao tác.Chị Hoa -NPA

Lộ trình đào tạo

Xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển nguồn lực theo khung năng lực

Xuất phát từ vị trí làm việc và khung năng lực, kế hoạch đào tạo của mỗi nhân sự sẽ được cá nhân hoá. Lộ trình đào tạo được định hướng trên dữ liệu thống kê và phân tích từ những thay đổi chiến lược kinh doanh của Tổ chức. Các hoạt động đào tạo của doanh nghiệp được tự động hóa, đem đến trải nghiệm dễ dàng và chủ động cho tất cả các cấp nhân sự. Từ lập kế hoạch đào tạo đến phê duyệt và thực hiện. Nhân viên có thể truy cập phần mềm, theo dõi và chủ động hoàn thành các nội dung đào tạo.

Xuyên suốt, Đồng bộ

Theo dõi toàn bộ quá trình đào tạo tại doanh nghiệp .

Lưu vết và theo dõi toàn bộ quá trình đào tạo tại doanh nghiệp gắn với từng người lao động. Cập nhật và lưu trữ đầy đủ thông tin về các khóa học trong và ngoài doanh nghiệp, sẵn sàng lựa chọn để tổ chức các lớp đào tạo theo các hình thức khác nhau. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ ngân sách đào tạo, thời gian và số lượng học viên. .

Sau khi sử dụng nhiều phần mềm để quản lý và in hợp đồng, quản lý mức lương của nhân viên tôi không mấy hài lòng, bộ phần mềm nhân sự này đã khiến tôi hứng khởi sử dụng. Rất cám ơn.Mrs Hoa- Muto

Hiệu quả

Kiểm soát chi phí và hiệu quả đào tạo

Báo cáo kịp thời các chỉ số hiệu quả đào tạo như tỷ lệ đào tạo thành công theo nhóm nghề, kỳ đào tạo, chi phí và số giờ đào tạo bình quân qua các kỳ, các năm v..v. Đồng thời giúp bạn có thể kết xuất các danh sách học viên qua các khóa học. .

AZZA HRM | Cloud-based

Xem thêm một số tính năng khác của AZZA HRM ...

1.500+ DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI LĨNH VỰC ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN AZZA HRM