Theo dõi quá trình ký kết Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng

Theo dõi quá trình ký hợp đồng của nhân viên từ thử việc đến chính thức, từ có thời hạn đến không thời hạn. Theo dõi được số lần ký hợp đồng và số lần lên
lương trong hợp đồng.

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Đa dạng phụ cấp.

Hệ thống cho phép cấu hình đang dạng các loại phụ cấp của hợp đồng như phụ cấp lái xe, phục cấp độc hại...

Tối ưu hóa việc quản lý hợp đồng/phụ lục.

Các thông hợp đồng/phụ lục (kể cả bản Scan hợp đồng gốc) đều được lưu trữ khoa học, giúp nhà quản trị nhân sự tìm kiếm thông tin hợp đồng nhanh chóng .

Sửa đổi thông tin hợp đồng dễ dàng.

Bạn có thể sửa được tất cả các thông tin về hợp đồng, các lần chính sửa sẽ được hệ thống lưu lại lịch sử chỉnh sửa dễ dàng cho việc truy vết sau này.

Chi tiết về chức năng Quản lý Hợp Đồng Lao Động

Quản lý chính xác quá trình ký kết hợp đồng lao động

Toàn bộ nội dung và quá trình ký kết hợp đồng với từng nhân viên được cập nhật và lưu trữ đầy đủ như thông tin nhân viên, chức danh, công việc, số, loại hợp đồng, ngày hết hạn, hiệu lực, mức lương, phụ cấp, loại đóng thuế TNCN v..v. .

Quản lý theo loại hợp đồng/Phụ lục hợp đồng

Quản lý việc ký hợp đồng lao động của nhân viên theo từng loại: Hợp đồng thử việc, hợp đồng có thời hạn, Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, các phụ lục hợp đồng đi kèm hợp đồng chính.

Quản lý theo loại hợp đồng/Phụ lục hợp đồng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thỏa thuận làm việc

Khai báo thời hạn hợp đồng, Thời gian làm việc, Mức lương cơ bản, Mức lương đóng BHXH, Các khoản phụ cấp, Tỷ lệ hưởng lương, Số ngày phép được nghỉ,... để theo dõi tái ký hợp đồng, tính lương, BHXH..

Thỏa thuận làm việc

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông tin BHXH,BHYT,BHTN, Công đoàn

Quản lý các thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn.

Thông tin BHXH,BHYT,BHTN, Công đoàn

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Tự định nghĩa các khoản phụ cấp, trợ cấp

Hệ thống cho phép người dùng tự định nghĩa các loại phụ cấp/ trợ cấp giúp cho việc quản lý hợp đồng đơn giản, sát với nghiệp vụ thực tế.

Tự định nghĩa các khoản phụ cấp, trợ cấp

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Theo dõi lịch sử ký Hợp đồng Lao động

Theo dõi được lịch sử quá trình ký hợp đồng lao động của nhân viên từ khi vào công ty, Theo dõi được diễn biến lịch sử tăng, giảm, điều chỉnh lương, lương đóng bảo hiểm của nhân viên

Theo dõi lịch sử ký Hợp đồng Lao động

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Tùy chọn nhập các thông tin khác trong hợp đồng

Phần mềm với chức năng cho phép thiết lập nhập các thông tin đầu vào của hợp đồng một cách linh hoạt, các thông tin hỗ trợ nhập dạng text, số hoặc thông tin khác

Tùy chọn nhập các thông tin khác trong hợp đồng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.
"Sau 10 năm làm nghề nhân sự, tôi chưa thấy một phần mềm nào tuyệt với như HRM Pro. Phân hệ quản lý nhân sự mà một phân hệ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy!"
Mrs Diên - CHiuYi

Người dùng tự điều chỉnh mẫu HĐLĐ

Người dùng có thể tự điều chỉnh định dạng file mẫu HĐLĐ/PLHĐ, Thêm,bớt các nội dung trong file mẫu. Những thay đổi này chỉ phải làm lần đầu tiên, kể từ lần sau phần mềm mặc định xuất theo mẫu đã sửa .

Người dùng tự điều chỉnh mẫu HĐLĐ

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Xuất nhiều mẫu hợp đồng cho một hoặc nhiều loại hợp đồng

Hệ thống cho phép xuất hợp đồng theo nhiều mẫu khác nhau, hoặc mỗi loại hợp đồng xuất theo một mẫu khác nhau như hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức ...

Xuất nhiều mẫu hợp đồng cho một hoặc nhiều loại hợp đồng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Xuất hợp đồng theo mẫu file word cho sẵn của công ty

Tự động và dễ dàng xuất file word hợp đồng lao động để ký kết cho từng nhân viên với thông tin chi tiết theo đúng mẫu cho trước của công ty mà không cần phải thao tác soạn thảo trên word. .

Hỗ trợ định dạng số liệu

Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng hiển thị khác nhau, VD có thể hiện thị ngày tháng theo kiểu dd/MM/YYYY (Thông dụng) hoặc hiển thị theo kiểu Eng. Với kiểu số hỗ trợ hiển thị theo kiểu #,### VD 123,456.00 ....

Hỗ trợ định dạng số liệu

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Xuất hàng loạt hoặc xuất từng hợp đồng

Có thể xuất hàng loạt hợp đồng theo từng loại như hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, khoảng thời gian ký, hoặc bạn cũng có thể xuất từng hợp đồng .

Xuất hàng loạt hoặc xuất từng hợp đồng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Hỗ trợ nhiều định dạng

File hợp đồng có thể hỗ trợ word 2003, word 2007 hoặc cao hơn.

Hỗ trợ nhiều định dạng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Tách biệt file Hợp đồng lao động và các loại phụ lục hợp đồng lao động

Tách biệt các mẫu hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng .

Tách biệt file Hợp đồng lao động và các loại phụ lục hợp đồng lao động

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.
"Tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếm một phần mềm quản lý nhân sự để quản lý hồ sơ nhan sự của công ty. Tôi đã kiểm tra 4 nhà cung cấp và tôi đã chọn HRM Pro. Tôi rất hài lòng về quyết định của mình!"
Vu Hung Viet / ITM Bệnh viện Việt Pháp

Thiết lập chế độ nhắc hết hạn hợp đồng

hiết lập dễ dàng chế độ tự động nhắc hết hạn hợp đồng lao động cho các nhân viên trên giao diện chính dashboard để chủ động trong việc đàm phán và ký kết với người lao động.

Tự động gửi email nhắc nhở

Khi nhân viên sắp hết hạn ký hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động, phần mềm sẽ tự động gửi email thông báo hoặc phần mềm thông báo trên khung làm việc.

Tự động gửi email nhắc nhở

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông báo lộ trình tăng lương

Hệ thống hỗ trợ thông báo lộ trình những người được tăng lương theo chính sách công ty.

Thông báo lộ trình tăng lương

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thiết lập số ngày thông báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động

Hệ thống cho phép thiết lập số ngày thông báo trước khi hết hạn hợp đồng, thông thường sẽ thiết lập thông báo hết hạn hợp đồng trước 30 ngày hoặc 60 ngày.

Thiết lập số ngày thông báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.