Quản lý thông tin lý lịch của nhân viên

Phân hệ cho phép công ty quản lý toàn bộ các thông tin sơ yếu lý lịch của nhân viên: Ngày sinh, họ tên, nguyên quán, nơi sinh, số CMND, ngày cấp CMTND, gia đình, bằng cấp, chứng chỉ....

Đăng ký dùng thử Ảnh giới thiệu

Đa dạng phụ cấp.

Hệ thống cho phép cấu hình đang dạng các loại phụ cấp của hợp đồng như phụ cấp lái xe, phục cấp độc hại...

Tối ưu hóa việc quản lý hợp đồng/phụ lục.

Các thông hợp đồng/phụ lục (kể cả bản Scan hợp đồng gốc) đều được lưu trữ khoa học, giúp nhà quản trị nhân sự tìm kiếm thông tin hợp đồng nhanh chóng .

Sửa đổi thông tin hợp đồng dễ dàng.

Bạn có thể sửa được tất cả các thông tin về hợp đồng, các lần chính sửa sẽ được hệ thống lưu lại lịch sử chỉnh sửa dễ dàng cho việc truy vết sau này.

Chi tiết về chức năng Lưu Trữ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ nhân viên

Lưu trữ các thông tin theo nội dung của Sơ yếu lý lịch: Mã nhân viên, họ tên; ngày sinh, ngày vào làm việc, nơi sinh; nguyên quán; dân tộc, tôn giáo, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, thông tin liên hệ khẩn cấp …. .

Quản lý thông tin cơ bản của nhân viên

Quản lý các thông tin cơ bản của nhân viên như Mã nhân viên, họ tên, giới tính ...

Quản lý thông tin cơ bản của nhân viên

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông tin bảo hiểm và lương

Quản lý các thông tin về bảo hiểm như Số sổ BHXH, ngày cấp, nơi đóng BHXH, thời gian đóng, mức đóng ...

Thông tin bảo hiểm và lương

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông tin về nơi ở, quê quán

Quản lý các thông tin nơi ở, quê quán, nơi sinh ...

Thông tin về nơi ở, quê quán

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông tin khác

Hệ thống cho phép định nghĩa động các thông tin theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

Thông tin khác

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Lưu trữ hồ sơ người lao động

Lưu trữ các thông tin như hồ sơ, bằng cấp, các chứng chỉ khác, hệ thống lưu theo định dạng file PDF hoặc file ảnh

Lưu trữ hồ sơ người lao động

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.
"Sau 10 năm làm nghề nhân sự, tôi chưa thấy một phần mềm nào tuyệt với như HRM Pro. Phân hệ quản lý nhân sự mà một phân hệ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy!"
Mrs Diên - CHiuYi

Người dùng tự điều chỉnh mẫu HĐLĐ

Người dùng có thể tự điều chỉnh định dạng file mẫu HĐLĐ/PLHĐ, Thêm,bớt các nội dung trong file mẫu. Những thay đổi này chỉ phải làm lần đầu tiên, kể từ lần sau phần mềm mặc định xuất theo mẫu đã sửa .

Người dùng tự điều chỉnh mẫu HĐLĐ

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Xuất nhiều mẫu hợp đồng cho một hoặc nhiều loại hợp đồng

Hệ thống cho phép xuất hợp đồng theo nhiều mẫu khác nhau, hoặc mỗi loại hợp đồng xuất theo một mẫu khác nhau như hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức ...

Xuất nhiều mẫu hợp đồng cho một hoặc nhiều loại hợp đồng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Quản lý các thông tin về trình độ học vấn

Quản lý các thông tin liên quan đến trình độ của nhân viên như chuyên ngành học, năm đào tạo, học hàm, học vị, trình độ ngoại ngữ, trình độ vi tính, các bằng cấp ngắn hạn khác. .

Hỗ trợ định dạng số liệu

Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng hiển thị khác nhau, VD có thể hiện thị ngày tháng theo kiểu dd/MM/YYYY (Thông dụng) hoặc hiển thị theo kiểu Eng. Với kiểu số hỗ trợ hiển thị theo kiểu #,### VD 123,456.00 ....

Hỗ trợ định dạng số liệu

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Xuất hàng loạt hoặc xuất từng hợp đồng

Có thể xuất hàng loạt hợp đồng theo từng loại như hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, khoảng thời gian ký, hoặc bạn cũng có thể xuất từng hợp đồng .

Xuất hàng loạt hoặc xuất từng hợp đồng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Hỗ trợ nhiều định dạng

File hợp đồng có thể hỗ trợ word 2003, word 2007 hoặc cao hơn.

Hỗ trợ nhiều định dạng

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Tách biệt file Hợp đồng lao động và các loại phụ lục hợp đồng lao động

Tách biệt các mẫu hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng .

Tách biệt file Hợp đồng lao động và các loại phụ lục hợp đồng lao động

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.
"Tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếm một phần mềm quản lý nhân sự để quản lý hồ sơ nhan sự của công ty. Tôi đã kiểm tra 4 nhà cung cấp và tôi đã chọn HRM Pro. Tôi rất hài lòng về quyết định của mình!"
Vu Hung Viet / ITM Bệnh viện Việt Pháp

Thông tin quan hệ gia đình, thôn tin báo tin khẩn cấp

Quản lý các thông tin về gia đình như các thông tin anh/chị/em ... bên chồng hoặc bên vợ, thông tin liên hệ khẩn cấp khi cần báo tin ...

Tự động gửi email nhắc nhở

Khi nhân viên sắp hết hạn ký hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động, phần mềm sẽ tự động gửi email thông báo hoặc phần mềm thông báo trên khung làm việc.

Tự động gửi email nhắc nhở

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thông báo lộ trình tăng lương

Hệ thống hỗ trợ thông báo lộ trình những người được tăng lương theo chính sách công ty.

Thông báo lộ trình tăng lương

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.

Thiết lập số ngày thông báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động

Hệ thống cho phép thiết lập số ngày thông báo trước khi hết hạn hợp đồng, thông thường sẽ thiết lập thông báo hết hạn hợp đồng trước 30 ngày hoặc 60 ngày.

Thiết lập số ngày thông báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động

With our Unbound Data Source component, you can retrieve and write data from/to external storage using two simple events. We've also included a number of built-in methods to notify data-aware controls such our WinForms Grid about changes to the underlying data.
WinForms Themes and App Skins

The DevExpress WinForms Subscription ships with 50 custom designed and highly polished themes for your next WinForms application. You can use each of these themes easily, without modification or manipulate them using our free WinForms Skin-Theme Editor application. Learn more

Touch Enabled User Experience

The DevExpress WinForms Subscription ships with 50 custom designed and highly polished themes for your next WinForms application. You can use each of these themes easily, without modification or manipulate them using our free WinForms Skin-Theme Editor application. Learn more

Sec 508 and Accessibility

The DevExpress WinForms Subscription ships with 50 custom designed and highly polished themes for your next WinForms application. You can use each of these themes easily, without modification or manipulate them using our free WinForms Skin-Theme Editor application. Learn more

WinForms Themes and App Skins

The DevExpress WinForms Subscription ships with 50 custom designed and highly polished themes for your next WinForms application. You can use each of these themes easily, without modification or manipulate them using our free WinForms Skin-Theme Editor application. Learn more

Touch Enabled User Experience

The DevExpress WinForms Subscription ships with 50 custom designed and highly polished themes for your next WinForms application. You can use each of these themes easily, without modification or manipulate them using our free WinForms Skin-Theme Editor application. Learn more

Sec 508 and Accessibility

The DevExpress WinForms Subscription ships with 50 custom designed and highly polished themes for your next WinForms application. You can use each of these themes easily, without modification or manipulate them using our free WinForms Skin-Theme Editor application. Learn more

Review the list of development tools and frameworks supported by our products. We strongly recommend that you always download and use the most recent versions. If the latest version does not support the IDE or framework that you’re using, please write to us at support@devexpress.com and request the an evaluation version that suits your requirements.