Phần mềm chấm công online giải pháp đánh giá nhân viên

Trong việc quản lý nhân viên thì quản lý giờ làm và chấm công của mỗi nhân viên là điều hết sức quan trọng. Bởi đây là một trong số những tiêu chí để đánh giá nhân viên một cách chính xác nhất. Tuy nhiên việc quản lý giờ làm của nhân viên đôi khi không được chính xác vì thế các doanh nghiệp thời nay thường áp dụng phần mềm chấm công online vào quá trình quản lý của mình.

Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng các phần mềm chấm công online?

Việc chấm công bằng giấy như trước kia chỉ phù hợp với những mô hình doanh nghiệp nhỏ. Nếu quy mô công ty ngày càng lớn và số lượng nhân viên ngày càng nhiều thì việc quản lý chi tiết giờ làm việc và số công của từng nhân viên sẽ là một công việc mất rất nhiều thời gian cho các nhà quản lý.

Chắc hẳn để làm công việc chấm công nhân viên cho chính xác thì các nhà quản lý sẽ phải có mặt mọi lúc. Và đôi khi chính nhà quản lý cũng không thực sự chính xác khi chấm công cho một số thành phần ban quản trị.

Vì thế  phần mềm chấm công online ra đời giải quyết được tất cả các vấn đề quản lý chấm công của nhân viên.

Chức năng của phần mềm chấm công online

Với việc sử dụng phần mềm chấm công online thì việc chấm công tính lương có thể tránh được tình trạng gian lận giờ làm việc của nhân viên. Bởi vì nhân viên khi đến công ty làm việc sẽ check in giờ làm việc tại vị trí của công ty và với giờ đúng trên Internet. Và thông qua phần mềm người quản lý có thể biết được giờ làm việc của từng nhân viên chính xác nhất.

Bộ máy chấm công xác định chính xác giờ làm việc của nhân viên, không phụ thuộc vào giờ trên thiết bị điện tử của nhân viên mà phụ thuộc vào giờ chính xác chung trên Internet.

Nhân viên chỉ được tính giờ bắt đầu công việc và kết thúc công việc khi tiến hành check in tai vị trí đã được định vị từ trước của công ty.

So với phương pháp thủ công thì phần mềm chấm công online sé giúp cho việc quản lý nhân sự được chính xác hơn rất nhiều.

Phần mềm cũng giúp hệ thống nhân viên làm việc nghiêm túc và chất lượng hơn, chịu trách nhiệm cao hơn đối với mỗi công việc được giao. Tạo tác phong công nghiệp, làm việc chuyên nghiệp hơn cho mỗi nhân viên.

Nguyên tắc hoạt động của phần mềm chấm công online

Phần mềm chấm công online được hoạt động tự động theo những nguyên tắc hoạt động như sau:

Trước khi sử dụng máy chấm công từng người đã cài mã ID và vân tay của mình lên máy. Đồng thời nhân viên kỹ thuật cũng cài giờ làm việc theo quy định trên máy chấm công. Bởi thế khi nhân viên tự động xác nhận thông tin trên máy khi bắt đầu và kết thúc giờ làm phần mềm sẽ xác định nhân viên đó có thực hiện đúng quy định hay không?

Sử dụng phần mềm này nhân sự cũng dễ dàng chuyển ca, tăng ca đối với  từng nhân viên một cách dễ dàng hơn mà không phải mất thời gian tự lập ra kế hoạch cụ thể.

Mỗi tháng có một bảng danh sách công của nhân viên cụ thể. Dựa vào đó đánh giá được chất lượng nhân viên hàng tháng, theo dõi hoạt động làm việc, tự động tính công, tính lượng. Hay có thể trừ tiền lương do nghỉ quá số ngày cho phép, cộng tiền thưởng, chế độ thai sản, nghỉ do bệnh tật.

Trên đây là một số thông tin về phần mềm chấm công online. Có nhiều ưu điểm và tiện ích như vậy cho nên phần mềm này thực sự là một giải pháp cho việc quản lý giờ làm của nhân viên và hơn nữa là đánh giá được nhân viên.

Leave A Comment