Phần mềm nhân sự

AZZA v4.0

15 năm kinh nghiệm !!!

AZZA HRM | Cloud-based

Làm việc mọi lúc, mọi nơi

Phần mềm hoạt động đa nền tảng, trên mọi loại thiết bị ...

Tính động của hệ thống

Xử lý dữ liệu nhanh, độ ổn định cao ...

Tính động được định nghĩa là khả năng thay đổi, thêm, bớt các thông số đầu vào và khả năng thay đổi, thêm, bớt các thông số đầu ra theo các yêu cầu quản trị hay nói cách khác là khả năng biến hoá của phần mềm nhằm phù hợp với các yêu cầu quản trị, yêu cầu đặc thù trong các giai đoạn hoạt động khác nhau của doanh nghiệp.

Việc tổ chức dữ liệu của phần mềm rất chuyên nghiệp. Khi cần truy vấn thông tin về một nhân sự tôi thao tác rất nhanh mà không cần quá nhiều thao tác.Chị Hoa -NPA

Tính ổn định

với cách thức thiết kế báo cáo và quy trình phân ca, định nghĩa ca, lý do nghỉ

Chúng tôi đã phát triển bộ core chương trình trong vòng 10 năm. Giờ đây mọi hoạt động của hệ thống đều hoạt động trơn tru thông qua bộ core..

Việc quản lý quá trình thay đổi chức danh, phòng ban/bộ phận trước kia được quản lý bằng excel nên mất rất nhiều thời gian. Sau khi tìm hiểu và dùng sản phẩm phần mềm nhân sự HRM Pro tôi thấy rất hài lòng. Đó là một phần mềm rất tốt cho chuyên viên nhân sự như tôi, sử dụng tính năng quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng để theo dõi quá trình tăng giảm lương thật tuyệt vời. Tôi có thể kiểm tra quá trình ký hợp đồng, mức lương trong vòng vài giây. Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều.MrsPhương-Seahorse

Tính chính xác

Xử lý dữ liệu nhanh, độ ổn định cao ...

Các thức hoạt động phần mềm đều được mô hình hóa bằng công thức excel giúp việc đối soát được thuật lợi, nhanh chóng.

Đại diện Muto Việt Nam chúng tôi rất cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của AZZA. Chúng tôi tin tưởng rằng, với phương pháp và đội ngũ nhân sự triển khai này sẽ ngày càng giành được sự tin tưởng của đối tác, đây là yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Cảm ơn AZZA! Mrs Hoa-Muto

A. CÁC PHÂN HỆ CHÍNH TRÊN AZZA HRM

1. Quản lý cây tổ chức

1. Quản lý cây tổ chức : Xây dựng, quản lý các công ty thành viên, các khu vực, bộ phận, phòng ban … theo hình cây .

✅ Cấu trúc cây tổ chức: Mô tả các thiết lập về tổ chức các phòng ban … theo hình cây

✅ Sơ đồ tổ chức : Mô tả biểu đồ theo thiết lập các người quản lý trực tiếp của các phòng ban, Mô tả công việc,..…

✅ Thông báo của công ty : Bảng thông của nhân sự tới tất cả nhân viên qua công thông tin nhân viên của hệ thống.

2. Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên : Quản lý tòan bộ thông tin nhân sự, quán trình hoạt động trong công ty của nhân viên, từ khi nhân viên vào tới khi nhân viên nghỉ việc .

✅ Thêm nhân viên mới: Cập nhật, nhập thông tin nhân viên vào hệ thống.

✅ Thông tin nhân viên : Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên như: thông tin liên hệ, bằng cấp, chứng chỉ, tài liệu, giảm trừ gia cảnh, mã số thuế … của nhân viên

✅ Quá trình làm việc : Quản lý các quá trình, lịch sử làm việc của nhân viên như: ký hợp đồng, thay đổi lương, thuyên chuyển công tác, thăng cấp, giảm cấp, cấp bậc, nhóm,thông tin lương, phụ cấp lương .

✅ Nghỉ việc : Quản lý thông tin nghỉ việc của tất cả nhân viên .

✅ Báo cáo hồ sơ nhân sự : Các báo cáo nhân sự liên quan, các báo cáo nhân sự được làm riêng cho công ty theo yêu cầu trong hợp đồng .

3. Đánh giá năng lực

Đánh giá năng lực : Đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành công việc theo vị trí được giao cho nhân viên, làm cơ sở cho việc xét thưởng, tăng lương,thăng chức … và đào tạo cán bộ kế cận.

✅ Đánh giá năng lực cho nhân viên: Đánh giá năng lực hoàn thành công việc của mỗi nhân viên theo kỳ.

✅ Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực của nhiều nhân viên : Tổng hợp, hiển thị kết quả đánh giá của nhiều nhân viên theo vị trí, nhóm vị trí, người đánh giá có thể dễ dàng so sánh năng lực của các nhân viên.

✅ Thiết lập năng lực theo công việc, nhóm công việc : Thiết lập năng lực, tỉ trọng giữa các năng lực trên mỗi vị trí, nhóm vị trí cho quá trình đánh giá.

4. Đánh giá theo KPI

Đánh giá nhân viên theo KPI : Đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo chỉ tiêu được giao.

✅ Đánh giá nhân viên: Nhân viên tự đăng ký các chỉ tiêu công việc; người quản lý duyệt và giao các chỉ tiêu công việc xuống cho nhân viên.

✅ Nhân viên đưa kết quả làm việc vào theo các chỉ tiêu được giao; tự đánh giá. Người quản lý đánh giá, xem kết quả đánh giá và phê duyệt kết quả ( thực hiện trực tiếp trên công thông tin của mỗi nhân viên, cổng thông tin của người quản lý)

✅ Thiết lập dữ liệu : Thiết lập các quy tắc, cách tính, trọng số, bảng kết quả đánh giá trên mỗi chỉ tiêu công việc.Thiết lập các kỳ đánh giá.

5. Khen thưởng, kỷ luật

Khen thưởng và kỷ luật : Quản lý thông tin thưởng, phạt cho nhân viên, tổng tợp ra báo cáo theo kỳ, năm.

✅ Khen thưởng: Quản lý các quyết định thưởng của nhân viên, lưu trữ được file quyết định tương ứng, kết quả thưởng được đưa vào tính lương, tính thuế, tổng hợp các chi phí lương cho nhân viên.

✅ Kỷ luật : Quản lý các quyết định phạt của nhân viên, lưu trữ được file quyết định tương ứng, mức phạt được đưa vào tính lương, tổng hợp các chi phí lương cho nhân viên.

✅ Thiết lập dữ liệu : Thiết lập các dự liệu cho chức năng, loại thưởng, phần nhóm, các hình thức thưởng phạt.

6. Đào tạo

Đào tạo : Quản lý đào tạo trong công ty như khóa học; người tham gia, chi phí khóa học, cam kết đào tạo của người học .

✅ Nhu cầu đào tạo: Quản lý các nhu cầu đào tạo từ yêu cầu từ nhân viên trên công thông tin của nhân viên, từ các khóa học bắt buộc theo vị trí …

✅ Khoá đào tạo : Tạo và quả lý các khóa học.

✅ Người tham gia đào tạo : Quản lý thông tin người tham gia các khóa học.

✅ Kết quả đào tạo : Quản lý kết quả của người tham gia các khóa học, các cam kết đào tạo …

✅ Các chương trình đào tạo bắt buộc : Thiết lập các khóa học bắt buộc theo vị trí công việc

7. Quản lý ngày nghỉ

Quản lý nghỉ phép : Quản lý các ngày nghỉ phép, quỹ nghỉ phép của nhân viên.

✅ Hồ sơ/đăng ký nghỉ phép: Quản lý chi tiết các ngày nghỉ, loại nghỉ của nhân viên.

✅ Phép/nghỉ bù : Quản lý quỹ nghỉ ngày phép trả bù cho nhân viên.

✅ Chuyển phép : Quản lý và chuyển quỹ ngày phép năm của nhân viên sang năm mới.

✅ Báo cáo phép/tồn ngày nghỉ : Các báo cáo phép.

8. Quản lý chấm công

Quản lý chấm công : Quản lý chấm công cho nhân viên như ngày công, giờ công, giờ tăng ca ..

✅ Định nghĩa ca và bảng ca làm việc: Bảng gán ca, lịch làm việc, lịch nghỉ của nhân viên.

✅ Quản lý tăng ca : Quản lý các yêu cầu tăng ca, phê duyệt tăng ca .

✅ Phân tích chấm công : Phân tích, tính toán ngày công giờ công, giờ tăng ca ….

✅ Thông tin chấm công : Hiển thị thông tin chấm công chi tiết của nhân viên.

✅ Dữ liệu chấm công không hợp lệ : Hiện thị các thông tin chấm công không hợp lệ sau khi phần tích, cho phép người có thẩm quyền điều chỉnh thông tin chấm công.

✅ Khóa kỳ chấm công : Khóa kỳ chấm công .

✅ Báo cáo chấm công : Các báo cáo chấm công, ngày công, tăng ca, tổng hợp chấm công cho tính lương …

9. Tính bảo hiểm

Tính bảo hiểm : Quản lý thông tin bảo hiểm của nhân viên.

✅ Thông tin bảo hiểm: Thông tin về số sổ BHXH, BYT, quá trình tham gia bảo hiểm của nhân viên.

✅ Tính bảo hiểm : Tính bảo hiểm hàng tháng cho nhân viên.

✅ Xem thông tin tính bảo hiểm : Xem kết quả tính bảo biểm chi tiết .

✅ Thiết lập chính sách bảo hiểm : Thiết lập các chính sách tính bảo hiểm theo quy định, khóa và tạo các kỳ bảo hiểm theo kỳ lương.

10. Tính lương

Tính lương : Tính lương cho nhân viên, mở các báo cáo lương, phiếu lương .

✅ Các khoản phụ cấp/ trả thêm-điều chỉnh/phúc lợi/giảm trừ: Nhập và gán các khoản trả thêm, điều chỉnh, giảm trừ … trong tháng cho nhân viên.

✅ Tính lương : Tính toán lương cho nhân viên.

✅ Khóa lương : Khóa bảng lương sau tính tính toán xong.

✅ Bảng tính lương : Xem chi tiết tính lương.

✅ Báo cáo lương : Xuất các báo cáo lương, phiếu lương, báo cáo chuyển khoản, báo cáo thuế .

✅ Gửi phiếu lương qua email : Gửi phiếu lương qua email, SMS, Zalo

✅ Công thức lương động : Thiết lập công thức lương động từ excel, công thức lương động được thiết kế để nhân viên nhân sự chủ động thay đổi khi phát sinh nghiệp vụ .

11. Quản lý suất ăn

Quản lý suất ăn : Quản lý suất ăn tại căn tin, ước lượng suất ăn theo lịch làm việc của nhân viên, tính chênh lệch số lượng suất ăn thực tế với số ước lượng.

✅ Định mực suất ăn theo bảng phân ca: Thông kê số lượng suất ăn dự kiến để báo nhà bếp chuẩn bị phần ăn .

✅ Dữ liệu quẹt ăn thực tế tại canteen : Nếu có đăng ký ăn khi quẹt ăn sẽ báo đèn xanh, không hợp lệ sẽ báo đèn đỏ. Dữ liệu sẽ chuyển realtime về phần mềm

✅ Hậu kiểm : hệ thống báo cáo chênh lệch định mức giữa đăng ký và quẹt thực tế.

B. CÁC CHỨC NĂNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN NHÂN VIÊN

1. Hồ sơ nhân viên

Hồ sơ nhân viên : hồ sơ cá nhân.

✅ Xem hồ sơ: Xem các thông tin đang có .

✅ Đăng yêu cầu nghỉ việc : Đăng yêu cầu nghỉ việc.

2. Yêu cầu nghỉ phép, tăng ca, giải trình chấm công

Yêu cầu nghỉ phép, tăng ca .. : Chức năng cho phép người dùng đăng ký nghỉ phép trực tuyến, và phê duyệt trực tuyến. Đăng các yêu cầu tăng ca, phê duyệt các yêu cầu tăng ca

✅ Đăng yêu cầu nghỉ phép: Người dùng tự đăng ký nghỉ phép, hủy đăng ký nghỉ phép trên hệ thống.

✅ Phê duyệt yêu cầu nghỉ phép : Người quản lý sẽ vào và phê duyệt hoặc hủy bỏ theo quy trình được thiết lập cho yêu cầu của nhân viên .

✅ Lịch sử phê duyệt nghỉ phép : Xem lại các yêu cầu và phê duyệt.

✅ Xem số dư của các loại phép : Xem số ngày nghỉ, số dư còn lại của mỗi loại phép.

✅ Đăng yêu cầu làm tăng ca, yêu cầu phê duyệt giờ tăng ca đã làm : Người dùng tự đăng ký lịch tăng trên hệ thống.

✅ Phê duyệt cho yêu cầu làm tăng ca : Người quản lý sẽ vào và phê duyệt hoặc hủy bỏ theo quy trình được thiết lập cho yêu cầu của nhân viên.

✅ Lịch sử yêu cầu/phê duyệt tăng ca : Xem lại các yêu cầu và phê duyệt .

3. Phiếu lương

Phiếu lương : Xem phiếu lương các tháng .

4. Chấm công

Chấm công : Người dùng tự xem được lịch làm việc của mình, giờ làm thực tế tải từ máy chấm công ….

✅ Xem lịch đi làm/nghỉ phép theo cá nhân

✅ Xem giờ đi làm thực tế được chấm công

✅ Cập nhật, yêu cầu phê duyệt dữ liệu chấm công không hợp lệ : Đăng và yêu cầu phê duyệt cho những ngày chấm công không hợp lệ.

* Và còn rất nhiều tính năng khác... ID: 130726

AZZA HRM | Cloud-based

Tuyển dụng, Sơ đồ tổ chức, C&B, Tiền lương, Phát triển nguồn lực, Phúc lợi

Tại sao chúng tôi lại là phần mềm quản lý nhân sự được tin dùng nhất

Với 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giải pháp nhân sự,
Chúng tôi thấu hiểu các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng, và chúng tôi cam kết đồng hành cùng nhà quản trị nhân sự đi đến tận cùng của vấn đề .
Mrs Hoang Thuy Hong

Mrs Hoang Thuy Hong

Giám đốc nhân sự, Khách sạn Pullman Ha Noi
Tôi đã sử dụng phần mềm nhân sự HRM Pro từ những năm 2003, tôi rất ấn tượng với đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình của công ty . Với sự phát triển của khách sạn, tôi đã rất tự tin trình lãnh đạo nâng cấp lên phiên bản HRM Pro V5.0 để phục vụ nhu cầu quản lý tốt hơn.
Mr Huynh Thanh Tam

Mr Huynh Thanh Tam

Giám đốc nhân sự, Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Tôi muốn nhân cơ hội này để khen ngợi các bạn hỗ trợ tại Digitech, tôi đã làm việc với rất nhiều công ty khác về nhiều loại phần mềm nhưng tôi đặc biệt ấn tượng sự hỗ trợ của các bạn, đặc biệt là bạn KEN Dương. Hãy tiếp tục phát huy

Khách hàng đồng hành cùng AZZA HRM