Quản lý tiền lương bằng phần mềm quản lý nhân sự

Quản lý tiền lương là một vấn đề cũng khá là đau đầu mà các doanh nghiệp lúc nào cũng phải xử lý thật chính xác và đầy đủ. Những thiếu sót trong quá trình tính lương cho nhân viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người làm và ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Một doanh nghiệp sẽ có một bộ phận kế toán có nhiệm vụ tính toán tiền lương cho nhân sự trong công ty, tuy nhiên không thể nào ngồi cộng trừ bằng tay các khoản để ra tiền lương cho từng người được, quá trình này mất rất nhiều thời gian, công thức tính phức tạp nên rất dễ có sai sót. Giải pháp dành cho doanh nghiệp là sử dụng các phần mềm tính lương. Ngoài những phần mềm tính lương chuyên dụng trên thị trường thì các doanh nghiệp hiện nay sử dụng phần mềm quản lý nhân sự HRM Pro của công ty cổ phần công nghệ số Digitech. Đây là phần mềm chuyên nghiệp quản lý nhân viên, chấm công và tính lương, tất cả các công việc được tự động hóa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu module quản lý tiền lương của phần mềm nhân sự HRM Pro

Ở module này, doanh nghiệp được phép quản lý các hệ số liên quan đến ngày giờ làm việc, tiền lương, chế độ làm sao để các công ty tính toán lương được đầy đủ, cụ thể và chính xác nhất như:

– Hệ số làm thêm ngày thường

– Hệ số làm ca 3

– Hệ số làm chủ nhật và các ngày lễ

– Hệ số BHYT nhân viên đóng và công ty đóng

– Hệ số BHXH nhân viên đóng và công ty đóng

– Hệ số công đoàn

– Hệ số nghỉ thai sản

– Hệ số nghỉ ốm

– Hệ số nghỉ ngừng việc

– Ngày công quy định

– Tiền cải tiến

….

Mỗi công ty sẽ có những khoản phụ cấp cũng như những quy tắc tính lương khác nhau, phần mềm quản lý nhân sự HR – ERP cho phép người dùng tự định nghĩa những khoản cộng thêm hoặc trừ lương để tính toán lương một cách chuẩn xác nhất.

Trong phần mềm có module chấm công, người dùng có thể lấy ngày công từ module này để tính lương hoặc bạn có thể lấy dữ liệu chấm công từ file excel trong máy tính.

Ngoài chức năng có thể cập nhật và theo dõi tình hình tăng giảm lương, các khoản phụ cấp hay bảo hiểm của nhân viên, phần mềm HR – ERP cho phép người dùng tự cấu hình công thức tính lương. Ngoài công thức tính toán chuẩn thì người dùng có thể thêm bớt các hệ số để phù hợp với quy chuẩn của doanh nghiệp.

Người quản trị được phép tùy biến các cột hiển thị của bảng lương theo những yêu cầu của cấp trên khi báo cáo. Nói về phần báo cáo thì phần mềm cho phép xuất báo cáo theo nhiều dạng như: xuất bảng thanh toán lương, phiếu lương nhân viên, bảng lương của toàn bộ công ty…

Một điểm ưu việt của  phần mềm quản lý nhân sự HR – ERP là phân quyền người dùng theo chức năng và bộ phận. Những cán bộ ở cùng cấp bậc sẽ không xem được lương của nhau mà chỉ xem được lương cấp dưới để doanh nghiệp hạn chế việc để lộ lương.

Leave A Comment