Tìm hiểu về App chấm công trên điện thoại AZZA Check-IN

Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hình thức chấm công truyền thống. Tuy nhiên điều này lại mang tới nhiều thiếu sót và không đồng bộ. Nếu như bạn muốn giám sát chặt chẽ nhân viên hơn và quản lý đồng bộ nhân viên của mình thì đừng bỏ qua app chấm […]