Khách sạn Mercure Hải Phòng và câu chuyện áp dụng phần mềm quản lý nhân sự AZZA HRM

Thay đổi phương thức quản lý tạo điều kiện phát triển mới cho doanh nghiệp, tìm hướng đi đúng đắn trong thời đại Công nghệ số Toàn cầu. 1.Những tiềm năng để phát triển nền du lịch Hải Phòng Hải Phòng có vị trí khá thuận lợi khi nằm ở cửa ngõ phía đông bắc […]