Phần mềm tính lương online AZZA Payroll

Phần mềm tính lương online AZZA Payroll đem lại trải nghiệm mới trong xu hướng công nghệ 4.0 Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, mỗi ngày có lại thêm hàng nghìn doanh nghiệp được đăng ký thành lập. Để một doanh nghiệp có thể trụ vững trên thị trường đầy biến động, rủi […]

Mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp thay đổi như thế nào từ tháng 6 – 2017

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP được chính phủ ban hành vào 14/4/2017 về việc thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp dành cho quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Những sự thay đổi liên quan đến mức đóng bảo hiểm trong nghị định mới sẽ ảnh hưởng không […]