Triển khai phần mềm chấm công cho công ty May II Hải Dương

Công ty cổ phần may II Hải Dương tiền thân  là “ Xí nghiệp may mặc thị xã Hải Dương”. Được thành lập theo nghị định 388 ngày 8/8/1988. Từ năm 1999 được chuyển thành công ty May II Hải Dương. Ngày 8/2/2003 công ty đã tiến hành cổ phần hóa theo các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như Nghị định ố 594 /QĐ-UB hoặc quyết định số 1808 /QĐ-UB của UBND tỉnh.

Đến ngày 25 tháng 7 năm 2003 chính thức đi vào cổ phần hóa với số vốn điều lệ là 6.100.000.000 đồng trong đó:

+  Vốn thuộc sở hữu nhà nước là: 1.126.900.000 đồng.
+  Vốn thuộc sở hữu cổ đông là  : 4.973.100.000 đồng.

Từ trước khi tiến hành cổ phần hóa công ty đã rất chú trọng đến việc đầu tư công nghệ để quản lý nhân viên, đáp ứng yêu cầu đánh giá của khách hàng.

Ông Trường Huy – trưởng phòng tổ chức hành chính chia sẻ : “Việc áp dụng phần mềm chấm công giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian trong việc chấm công cho nhân viên. Trong quá trình phát triển của công ty chúng tôi luôn luôn có những yêu cầu cần phải thay đổi. Trước kia chúng tôi có dùng phần mềm chấm công của nhà cung cấp khác nhưng khi yêu cầu nâng cấp hệ thống họ không đáp ứng được yêu cầu. ”

Việc công ty cổ phần may II Hải Dương chọn Digitech làm nhà cung cấp phần mềm chấm công thể hiện sự uy tín và kinh nghiệm, dự án khởi động từ đầu tháng 10 năm 2013 sau khi tiến hành triển khai hai bên đã ký nghiệm thu vào cuối tháng 10.

Leave A Comment